Zdedený majetok vyvoláva nedôveru

Pridajte názor  
Zdedený majetok vyvoláva nedôveru
Zdroj: Edelman Intelligence
Foto: thinkstock


28. 9. 2017 - Ľudia vo všeobecnosti dôverujú viac rodinným firmám. Radšej dajú peniaze im, než iným, dokonca sú ochotní zaplatiť za ich služby trikrát viac.

Z výsledkov štúdie Edelman Intelligence vyplýva, že táto veľkorysosť voči rodinným firmám zachádza až tak ďaleko, že respondenti sú presvedčení, že výkonní riaditelia z ďalšej generácie, sú menej dôveryhodní ako boli šéfovia – zakladatelia. Alebo, že ľudia, ktorí zdedili svoje bohatstvo, si ho menej zaslúžia, než tí, ktorí ho pôvodne nadobudli vlastnými rukami. V on-line prieskume to potvrdili odpovede od viac ako 15 000 respondentov z 12 trhov, od Brazílie po USA.

Pokiaľ ide o relevantnosť informácií o podnikaní, ak zaznejú z úst riaditeľa rodinnej firmy, majú takú istú váhu dôveryhodnosti, ako keď sa k veci vyjadruje technický odborník alebo akademický pracovník. Ich názory sú rešpektované aj pokiaľ ide o miestne zvyky a tipy na vytváranie zisku v krajinách, v ktorých tieto firmy dokázali zarobiť.

Napriek tomu rodinné podniky v iných oblastiach nemajú dostatok dôvery. Menej ako jeden z troch respondentov si myslí, že vytvárajú pracovné miesta, napriek faktom, ktoré to dokazujú. Rovnako skeptické boli odpovede na otázku, či rodinné firmy z dlhodobého hľadiska predstavujú inovátorov, ktorí prinášajú dobré nápady. A zatiaľ čo 70 % oslovených v prieskume si myslí, že bohatí by mali svoje peniaze venovať na charitu, takmer 80 % je presvedčených, že zvyčajne to robia z osobného prospechu – potrebujú získať politický vplyv alebo zo samoľúbosti a márnivosti.