Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina

Založenie každej spoločnosti musí spĺňať určité náležitosti. Môže ju založiť jedna alebo viacero osôb

V prípade, že ju založí jedna osoba, jej právnou formou je zakladateľská listina. K založeniu takejto spoločnosti stačí len platný občiansky preukaz a osoba, ktorá ju zakladá, musí mať trvalé bydlisko na Slovensku.

Zakladateľská listina pri založení novej spoločnosti musí obsahovať obchodné meno, sídlo spoločnosti, identifikačné údaje zakladateľa, výšku vkladu, štatutárne orgány a predmet podnikania. Takáto listina musí mať formu notárskej zápisnice. V prípade, že spoločnosť zakladajú dvaja alebo viacerí spoločníci, právnou formou jej založenia je spoločenská zmluva. Nadobúdateľ, ktorý nie je spoločníkom, musí v zmluve vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve, prípadne k stanovám, pravdaže, ak boli prijaté. Prevodca pritom ručí za splácanie vkladu nadobúdateľom tohto podielu. Zákonodarca určil, že podmienkou platnosti zmluvy je jej písomná forma a overenie podpisov tak prevodcu, ako aj nadobúdateľa obchodného podielu. 

Každá vzniknutá spoločnosť musí mať zabezpečené vedenie účtovníctva. V prípade fyzickej osoby stačí jednoduché účtovníctvo, v prípade právnickej osoby, akou je každá obchodná spoločnosť, musí byť zabezpečené účtovníctvo podvojné. Jednoduché účtuje o príjmoch a výdavkoch, podvojné o nákladoch a výnosoch. Je zabezpečené buď priamo vo firme, ktorá má zamestnané svoje účtovníčky alebo prostredníctvom externých firiem, ktorých vizitky s kontaktom nie je zložité získať cez známych alebo napríklad na internete.

Pri práci v každej spoločnosti sa dnes využívajú notebooky, netbooky i tablety, ktoré takmer všade nahradili klasické stolové počítače. Ich ponuka je veľmi široká, každý si môže vybrať. Aj cenovo notebooky a inú výpočtovú techniku nájdeme v rôznych kategóriach, od najlacnejších, ktoré sú cenovo dostupné takmer pre každého až po drahšie, ktoré spĺňajú náročnejšie parametre.

Záchranou pre tých, ktorí majú nedostatok finančnej hotovosti na nákup výpočtovej techniky do firmy je poskytnutie úveru od banky, či  poskytnutie rýchlej pôžičky zo strany nebankovej spoločnosti.

S tvorbou firemnej web stránky Vám pomôžu odborníci z blueweb.sk

Súvisiace články

Aktuálne správy