Slovensko vyhralo arbitráž voči BCT

Pridajte názor  
Slovensko vyhralo arbitráž voči BCT
Zdroj: SITA

2. 5. 2012 - Predmetom investičného sporu medzi SR a akcionármi Bratislavskej cvernovej továrne, ktorý trval od roku 2006, bolo údajné porušenie Dohody o podpore a vzájomnej ochrane investícií. Žalobcovia, ktorí pôsobili v sprivatizovanej továrni namietali, že konanie a nečinnosť štátu spôsobila konkurz podniku.

V medzinárodnom investičnom spore s holandským akcionárom Bratislavskej cvernovej továrne (BCT) Janom Albertom Oostergetlom a Teodorou Laurentius napokon vyhrala Slovenská republika. Arbitrážny tribunál vydal 23. apríla rozhodnutie, ktorým zamietol všetky nároky žalobcov. V stredu o tom informovalo Ministerstvo financií SR.

Predmetom investičného sporu, ktorý trval od roku 2006, bolo údajné porušenie dohody o podpore a vzájomnej ochrane investícií uzavretej medzi Českou a Slovenskou federatívnou republikou a Holandským kráľovstvom. Žalobcovia, ktorí pôsobili v sprivatizovanej BCT, namietali, že konanie a nečinnosť štátu spôsobila konkurz podniku.

"Žalobcovia tvrdili, že im Slovenská republika prostredníctvom konania vecne príslušného súdu v Bratislave odňala právo na nestranné súdne konanie a označovali opatrenia Daňového úradu Bratislava II v rámci konkurzného konania za neštandardné," informovalo ministerstvo. Škodu, ktorá im mala vzniknúť, vyčíslili až na 298 mil. eur.

Arbitrážny tribunál zamietol všetky nároky žalobcov a uložil im povinnosť uhradiť trovy konania Slovenskej republiky vo výške takmer 420 tis. eur a časť nákladov na zastupovanie Slovenska vo výške 2 mil. eur. Ako pravdepodobnejší dôvod úpadku BCT tribunál označil samotné konanie žalobcov a ich neúspešné riadenie podniku.

Ide tak o štvrtý úspešne ukončený medzinárodný spor voči Slovenskej republike, ktorý bol vznesený na základe bilaterálnej investičnej dohody. V minulosti už Slovensko vyhralo spory s Austrian Airlines, Alps Finance and Trade AG a spoločnosťou HICEE.