Práce na úsekoch D1 a R4 Košice - Milhosť idú podľa plánov

Diskusia 1  
Práce na úsekoch D1 a R4 Košice - Milhosť idú podľa plánov
Zdroj: SITA

18. 3. 2012 - Na stavbe D1 Jánovce - Jablonov trvajú práce na prekládkach inžinierskych sietí a zakladaní násypov diaľnice a mostných objektov. Na úsekoch Dubná Skala - Turany a Fričovce - Svinia zhotovitelia zabezpečujú projektovú dokumentáciu a prípravu územia. Druhý profil D1 Jablonov -Studenec má byť odovzdaný podľa plánu v novembri.

Práce na projektovaní a výstavbe troch diaľničných úsekov D1 pri Levoči, Martine a Prešove, ktoré začali v priebehu minulého roka, podľa hovorcu Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), a.s. Marcela Jánošíka pokračujú podľa schváleného plánu. Všetky tri diaľničné stavby v celkovej dĺžke 37 kilometrov majú byť spolufinancované z európskych zdrojov v rámci Operačného programu Doprava. S ich dokončením sa počíta v závere rokov 2013 a 2014, prípadne začiatkom roka 2015.

Na 9-kilometrovom prvom úseku diaľnice Jánovce - Jablonov pri Levoči združenie firiem v zložení Váhostav - SK, a.s. a Bögl a Krýsl, k.s. vykonáva práce na prekládkach inžinierskych sietí. Popri tom stavbári zakladajú násypy diaľnice a mostných objektov. Váhostav má na starosti aj výstavbu takmer 16,5-kilometrovej diaľnice Dubná Skala - Turany pri Martine. "Zhotoviteľ zabezpečuje projektovú dokumentáciu a prípravu územia," uviedol Jánošík pre agentúru SITA. Podobná je situácia aj na stavbe vyše 11-kilometrového úseku diaľnice Fričovce - Svinia západne od Prešova. Združenie za účasti firiem Doprastav, a.s. a Strabag, s.r.o. tam tiež pripravuje projekt a územie pre stavbu.

Výstavba západnej časti úseku D1 Jánovce - Jablonov má stáť takmer 60 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty a ukončená by mala byť do konca roka 2013. Zmluva pre tento úsek diaľnice bola medzi NDS a zhotoviteľom podpísaná 16. júna minulého roka. Podľa kontraktu na výstavbu úseku Dubná Skala - Turany, ktorý bol uzavretý vlani 26. októbra, práce by mali stáť takmer 138 mil. eur a ich ukončenie je plánované koncom roka 2014. Úsek Fričovce - Svinia za necelých 115 mil. eur by mal byť podľa zmluvy, uzavretej 2. novembra uplynulého roka, odovzdaný do užívania motoristov v prvých mesiacoch roka 2015. Zhotoviteľ stavby však pripustil, že sa o to pokúsi ešte v priebehu roka 2014. Zmluvné ceny sú vo všetkých troch prípadoch oproti odhadovaným stavebným nákladom výrazne nižšie od 37 % do 59 %.

Podľa plánu napreduje tiež stavba druhého profilu v ľavom jazdnom páse D1 Jablonov - Studenec v dĺžke vyše 5 kilometrov. "Plánovaný termín odovzdania do užívania motoristickej verejnosti bude dodržaný," ubezpečuje Jánošík. Malo by sa tak stať v novembri tohto roka po dvoch rokoch prác. Stavbu za 34,2 mil. eur realizuje združenie vedené Doprastavom, zmluva bola uzavretá 21. októbra 2010. Prvú časť diaľnice Jablonov - Studenec spolu s 8,5-kilometrovým úsekom Studenec - Beharovce odovzdala NDS do užívania 7. júna 2010.

V súlade so schváleným harmonogramom prác podľa NDS pokračuje aj výstava 14-kilometrovej rýchlostnej cesty R4 Košice - Milhosť po hranicu s Maďarskom. "Vzhľadom na rozsiahly archeologický prieskum, ktorý je realizovaný v trase diaľnice, je predpoklad posunu plánovaného ukončenia prác približne o jeden mesiac," informoval Jánošík. Cestu za takmer 78 mil. eur stavia spoločnosť Skanska SK, a.s. Podľa zmluvy, podpísanej 5. augusta 2010, stavba má byť s využitím európskych peňazí dokončená v závere roka 2012 alebo začiatkom roka 2013.