Kontroly potravín zistili najviac nedostatkov práve v hygiene 

Aj v marci 2023 identifikovali kontrolóri Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR najviac nedostatkov pri potravinách rastlinného pôvodu v hygiene budov a prevádzky, hygiene technologického zariadenia a pomôcok a v hygiene predaja. Vyplýva to z aktuálnej správy ŠVPS.

„V období od 1. do 31. marca 2023 vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 4842 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1330 právnych subjektov a 2259 prevádzok. Pri 238 úradných kontrolách bolo zistených 790 nedostatkov,“ priblížili veterinári.

Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 51 úradných kontrol, počas ktorých inšpektori skontrolovali 32 právnych subjektov a 50 prevádzok. Nedostatky sa zistili u 21 maloobchodných prevádzok. 

Odobratých bolo 1285 vzoriek potravín

„Počas úradných kontrol bolo odobratých 1285 vzoriek potravín a surovín, 472 vzoriek vo výrobe a 713 vzoriek potravín v obchodnej sieti. Z tohto počtu predstavovalo 776 vzoriek potravín slovenského pôvodu, 372 vzoriek potravín pôvodom z EÚ, 132 vzoriek potravín pôvodom z tretích krajín a päť vzoriek nemalo uvedenú krajinu pôvodu,“ spresnila ŠVPS.

Veterinárne a potravinové ústavy podľa správy ukončili laboratórne analýzy pri 733 vzorkách. Požiadavkám legislatívy nevyhovelo 19 vzoriek potravín, z toho 15 slovenského pôvodu, dve pôvodom z EÚ a dve vzorky potravín pôvodom z tretích krajín. „To z množstva ukončených vzoriek predstavuje 2,6-percentnú porušenosť,“ zdôraznila veterinárna a potravinová správa.

Závažnejšie nedostatky boli riešené v správnom konaní

„Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 48 blokových pokút v celkovej výške 2350 eur. Závažnejšie nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 84 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 122 200 eur. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 9000 eur,“ dodala ŠVPS.

Viac o téme: kontroly, nedostatok, potraviny

Súvisiace články

Aktuálne správy