Úrad pre územné plánovanie a výstavbu rozdelil obciam a mestám túto sumu

Dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie (UPD) pre obce a mestá dostane 52 žiadateľov. Celková suma prerozdelených dotácií je 610 000 eur. O poskytnutí dotácií rozhodol Úrad pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR v máji. Prvýkrát bolo možné o dotácie žiadať aj elektronicky prostredníctvom Portálu pre územné plánovanie. V piatok o tom informovala Ida Dupačová z tlačového oddelenia UUPV SR.

Nová právna úprava v oblasti územného plánovania priniesla povinnosť pre všetky obce a mestá obstarať a spracovať územnoplánovaciu dokumentáciu do roku 2032. To však bude mať podľa podpredsedníčky UUPV SR Miloty Sidorovej dosahy na rozpočty obcí, ktoré budú musieť náklady uhrádzať z vlastných rozpočtov.

„Reflektujúc na tieto skutočnosti sme v tomto roku pristúpili k zmene hodnotiacich kritérií, kde sme pri udeľovaní dotácií prihliadali na obce, ktoré sa podujali a zaviazali do troch rokov spracovať nový územný plán, prípadne sa odvážili pristúpiť k spracovaniu záväznej časti v zmysle novej metodiky, k tzv. digitalizácii územnoplánovacej dokumentácie,“ uviedla Sidorová.

V rámci tohtoročnej výzvy preto bolo možné požiadať o dotáciu výlučne na nový návrh územného plánu obce alebo zóny či na digitalizáciu územného plánu obce, ktorý bol schválený od apríla 2022 podľa doterajších predpisov.

Doručených bolo celkovo 95 žiadostí spolu takmer za 1,1 milióna eur. Takmer štyridsiatka žiadostí však nesplnila podmienky. Komisia ďalej posudzovala 56 žiadostí, z ktorých dotáciu získalo 52 žiadateľov.

Po novom mohli obce a mestá žiadať o dotácie nielen písomne, ale aj elektronicky prostredníctvom e-formulára cez Portál pre územné plánovanie. Túto možnosť využilo 13 žiadateľov.

„Teší nás, že jedno z týchto podaní bolo žiadosťou o digitálnu transformáciu existujúceho územného plánu. Ten sa bude realizovať podľa nových zadefinovaných štandardov v rámci metodiky, ktorá je aktuálne v štádiu schvaľovania,“ doplnila Sidorová.

Viac o téme: dotácie , financie , mestá , obce , Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR

Súvisiace články

Aktuálne správy