Záujem o biovýrobky postupne klesá: Naopak rast vidno pri predaji potravín online!

Pokles záujmu spotrebiteľov o biovýrobky, tlak na udržateľnosť výroby, potreba inovácií a zavádzania nových technológií, nedostatok pracovnej sily, rast cien komodít, ale aj nárast online predaja potravín v najbližších rokoch až o 30 %. Aj to sú výzvy, ktorým bude poľnohospodárstvo podľa nadnárodnej spoločnosti Expense Reduction Analysts (ERA) v roku 2023 čeliť.

„Okrem cenových výziev sú niektoré druhy surovín a zložiek stále nedostatkové a dostupnosť tak musí často zohrávať hlavnú úlohu pri procese obstarávania a je zväčša dôležitejšia ako konkurencieschopné ceny,“ upozornil konzultant ERA Radovan Mik.

„Napriek zmenám spotrebiteľského správania však vidíme aj posilnenie úlohy udržateľnosti, a to ako celospoločenský jav s dopadom aj na agropotravinársky priemysel. Spotrebitelia si totiž stále viac uvedomujú dopad svojich rozhodnutí v oblasti potravín na životné prostredie, na čo spoločnosti reagujú vývojom udržateľnejších a ekologickejších výrobkov a výrobných procesov,“ konštatoval Mik.

Tento trend by tak mal byť podľa analýzy hnacím motorom významných investícií do výskumu a vývoja, ako aj zvýšenej spolupráce medzi spoločnosťami, vládami a občianskou spoločnosťou.

V inováciách chcú pokračovať

Ako ukázala analýza ERA, aj napriek výzvam je agrosektor nateraz odolný a chce pokračovať v inováciách. „Spoločnosti skúmajú nové technológie a postupy na zníženie množstva odpadu, zlepšenie efektívnosti a zvýšenie produktivity. Čoraz populárnejšie je napríklad precízne poľnohospodárstvo, ktoré umožňuje poľnohospodárom využívať údaje a analytiku na optimalizáciu produkcie plodín a znižovanie spotreby vstupov, ako sú chémia, voda a hnojivá,“ poznamenal Mik.

Pokračujúci je aj trend zameraný na rastlinné a alternatívne bielkoviny, a to najmä z dôvodu rastúcich obáv o vplyv živočíšnej výroby na životné prostredie a zdravotných výhod rastlinnej stravy.

Trend online nakupovania

Trendom bude aj v tomto roku v potravinárskom priemysle rast elektronického obchodu. Už počas pandémie COVID-19 sa mnohí spotrebitelia presunuli na online nakupovanie potravín a napriek jej odzneniu by mal tento trend pokračovať. „Dokonca sa predpokladá, že online predaj potravín v najbližších rokoch vzrastie o 20 až 30 %, čo poskytne spoločnostiam nové príležitosti na oslovenie spotrebiteľov a odlíšenie sa od konkurencie na preplnenom trhu,“ doplnil Mik.

Nákup na internete
Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/StockSnap

„Celkovo možno povedať, že globálny agropotravinársky priemysel síce bude čeliť novým výzvam, ale aj príležitostiam, vychádzajúcich jednak z meniacich sa spotrebiteľských preferencií, ako aj nástupu nových technológií a potreby udržateľnosti. Odvetvie však považujeme za odolné a inovatívne a spoločnosti sú nútené venovať sa novým stratégiám, aby zostali konkurencieschopné na rýchlo sa meniacom trhu,“ dodal Mik.

Expense Reduction Analysts patrí k svetovo vedúcim špecialistom v riadení a optimalizácii nákladov firiem viac 30 rokov.

Viac o téme: biovýrobky, inovácie, online nakupovanie, pôdohospodárstvo, poľnohospodárstvo, potraviny, pracovná silna

Súvisiace články

Aktuálne správy