Výkonnosť za rok pre kategóriu Fondov peňažného trhu k 8. 11. 2019

Ďalšie rebríčky
Výkonnosť za obdobie
v kategórii fondu
Veľkosť, predaje a odkupy
v kategórii fondu
Poplatky
v kategórii fondu