Podielové fondy - strata z poplatkov - kalkulačka

Výkonnosť, ktorú fondy udávajú vo svojich správach, sa často výrazne líši od toho, čo investor po predaji svojich podielových listov naozaj získa. Problém je v poplatkoch, ktoré fondy účtujú. Ten prvý - správcovský alebo obhospodarovateľský - účtujú všetky fondy bez rozdielu. Môže činiť maximálne tri percentá z vlastného imania ročne alebo dvadsať percent zo zisku fondu (tento typ platby za správu fondu je skôr výnimočný). Pri jednotlivých typoch fondov sa tento poplatok príliš nelíši. Veľké rozdiely sú však v poplatkoch, ktoré hradíte vo chvíli, keď do fondu investujete alebo keď z neho odchádzate.

U oboch typoch poplatkov samozrejme platí, že čím nižší, tým lepší. I pár desatín percenta môže za päť či desať rokov znamenať tisíce korún, preto vyberajte dôsledne. Všetko si môžete vopred vypočítať pomocou našej poplatkovej kalkulačky.

Vplyv poplatkov na čistý výnos - investícia 10 000 Sk


Bohužial nemáte nainštalovaný prehliadač podporujúci applety verzie 1.1. Nainštalujte si Internet Explorer 4.0 alebo vyšší.

 Poznámka: Modrá farba udáva stratu z poplatkov, žltá výnos z investície.