KBC Renta Dollarenta (OFKBCRD)

Ročná výkonnosť: -2,69 %
 
Zobraziť v EUR 
Aktuálne hodnoty k dátumu 9.11.2018
podielový list:
1 083,1600 USD
(28 760 Sk) 
vlastné imanie:
75 727 416 USD
(2 010 721 077 Sk)
Správca / člen SASS
ČSOB Asset Management
DepozitárAudítor
Filozofia fondu

Portfólio tohto fondu je tvorené hlavne americkými obligáciami, ale fond môže investovať tiež do inštrumentov peňažného trhu a časť portfólia môže držať v hotovosti. Väčšina obligácií patrí do kategórie likvidných na trhu. Modifikovaná durácia sa nastavuje podľa očakávaného vývoja úrokových sadzieb USD.

KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie500 USDlistinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
0,3771. marca 1996rastový
Výkonnosť k 9.11.2018    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,29>0,15
Mesiac-0,10<0,34
Tri mesiace-1,20<-1,08
Šesť mesiacov-0,37>-1,31
Rok-2,69<-1,50
Tri roky-0,94<1,72
Tri roky (p.a.)-0,31<0,51
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 0,00 189,22
Odkupy 2 934,00 3 598,65
Čisté predaje- 2 934,00- 3 409,43
Poplatky
Vstupný 1,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupPaušálny poplatok pri prestupe je 400 Sk. V prípade prestupu z fondu s menším vstupným poplatkom do fondu s väčším vstupným poplatkom sa dopláca rozdiel.
Správcovský+depozitársky0,72 %
Minimálna prvá investícia166 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností