Eurizon Fund - Bond Inflation Linked (OFVUBAMEFBIL)

Ročná výkonnosť: 0,00 %
 
Aktuálne hodnoty k dátumu 21.2.2020
podielový list:
142,7100 EUR 
vlastné imanie:
42 696 523 EUR
Správca / člen SASS
VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.
DepozitárAudítor
Všeobecná úverová banka, a.s.
KategóriaAlokáciaNominálna hodnotaPodoba PL
dlhopisovýzahraničie listinná
Investičný horizontVolatilitaPredaj PL odCharakter
- rastový
Výkonnosť k 21.2.2020    viac »»
ObdobieFond (%) Kategória dlhopisový - priemer
Týždeň0,13<0,16
Mesiac0,91>0,57
Tri mesiace1,41>0,62
Šesť mesiacov-0,30<0,91
Rok-1,99
Tri roky-2,69
Tri roky (p.a.)-0,83
Týždenné predaje a odkupy    viac »»
PoložkaMinulý týždeň (€)Priemery za 12 mesiacov (€)
Predaje 143 042,61 44 343,38
Odkupy 0,00 4 817,69
Čisté predaje 143 042,61 39 525,68
Poplatky
Vstupný 2,00 %
Výstupný 0,00 %
Zvýhodnený prestupnie
Správcovský+depozitársky1,00 %
Minimálna prvá investícia500 €
Údaje o fondoch sú preberané zo SASS a webstránok správcovských spoločností