Meď (CMHGZ3)

Základné informácie
Anglický názov:High Grade Copper
Posledná cena:330,75 USD
Čas posledného obchodu:07:09
Obchodovanie
Začiatok obchodovania:22.7.1988
Označenie:
  • Burzové: HG
  • Bridge/CRB: HG
  • Bridge Station: US@HG
Obchodovacie hodiny:8:10 - 13:00, New York time. (14:10 – 19:00 CET), elektronické obchodovanie prebieha od 15:15 - 8:00, New York time. (21:15 – 14:00 CET).
Minim. pohyb ceny:0,05 centu za libru -$12.50
Veľkosť kontraktu:25,000 libier
Obchodované mesiace:Január, Marec, Máj, Júl, September, Október, December
Hodnota bodu: $0.0005 alebo 0.05 centu za libru - $12.50
Limitný pohyb:Cenový limit je stanovený na pohyb o $0.20 (20 centov za libru) v porovnaní s uzatváracou cenou predchádzajúceho dňa. Dve minúty po tom, čo dva najobchodovanejšie kontraktné mesiace dosiahnú limitný pohyb sa obchodovanie na 15 minút preruší. Obchodovanie sa však nepreruší ak je limitný pohyb zaznamenaný počas posledných 20 minút obchodovania. Ak limitný pohyb nastane počas poslednej pol hodiny, tak obchodovanie sa obnový najneskôr 10 minút pred koncom obchodného dňa. Na druhý deň po dosiahnutí limitného pohybu sa cenový limit rozšíri o 100 %.
Max. objem kontraktov:2,500 kontraktov od ukončenia obchodovania od druhého po posledný obchodný deň predchádzajúceho mesiaca. 6,000 kontraktov vo všetkých ostatných mesiacoch.
Posl. obchodný deň:Obchodovanie sa končí tri obchodné dni pred expiráciou aktuálneho mesiaca.
* Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30.126 SKK/EUR