Názory čitateľov


Názory k článku:
Sporitelia sa viac zaujímajú o zmenu správcovskej spoločnosti

17. 7. 2019   Craig
Aj v herni ľudia striedajú automaty.
cpldz.sk/poradn a/linka-pomoci-pre-pr oblemy-s-hranim/
1/1