Sporitelia sa viac zaujímajú o zmenu správcovskej spoločnosti

Diskusia 1  Zdroj:

17. 7. 2019 - Počas prvého polroka 2019 vydala Sociálna poisťovňa sporiteľom v 2. dôchodkovom  pilieri 20.536 akceptačných listov.

Počas prvého polroka 2019 vydala Sociálna poisťovňa sporiteľom v 2. dôchodkovom  pilieri 20.536 akceptačných listov. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka ide o nárast o 23 %.

"Akceptačný list sa vydáva vtedy, keď chce sporiteľ prestúpiť do inej DSS, je dokonca podmienkou na uskutočnenie takéhoto prestupu. O vydanie akceptačného listu možno bezodplatne požiadať osobne na pobočke poisťovne. Iba v prípade, ak od predchádzajúceho prestupu neuplynul ani jeden rok, zaplatí sporiteľ za jeho vydanie poplatok 16 eur," uvádza Peter Višváder, hovorca poisťovne.

Priemerná výška doživotných dôchodkov z 2. piliera v roku 2018 bola mesačne 23,38 eura. Mesačný neindexovaný dôchodok sa vyplácal v priemere na úrovni  23,33 eura a ku koncu roka 2018 ho poberalo 1233 sporiteľov. Mesačný indexovaný dôchodok dosiahol v priemere  27,13 eura a poberalo ho 18 sporiteľov.

V roku 2015 bol doživotný dôchodok na úrovni  25,96 eura, v roku 2016  to bolo  25,36 eura, v roku 2017 klesol na 23,92 eura.