Názory čitateľov


Názory k článku:
Najčastejšie vyplácanou úrazovou dávkou bola vlani úrazová renta

31. 3. 2019   M. V.
Vyplatila Sociálna poisťovňa a nie nejaký II. pilier. Aj to sa môže v živote stať.
31. 3. 2019   Miro
2.pilier je dôchodkové sporenie a s úrazovým poistením nemá nič.Text s porozumením sa treba doručiť 😂
31. 3. 2019   Miro
Oprava- doučiť
1/1