Názory čitateľov


Názory k článku:
Obchodná vojna trápi Wall Street, index Dow odráža obavy investorov

18. 7. 2018   siso
generálny riaditelia?? nie, generálni riaditelia?
1/1