Názory čitateľov


Názory k článku:
Prezident Svetovej banky: Milióny pracovníkov nahradia roboti, investujte do vzdelania

12. 10. 2017   Majko
Pokiaľ vaše ašpirácie začnú rásť, ale potom nie je žiadna príležitosť, môže to viesť k nestabilite, konfliktom a násiliu.
Ak sa bojíte bolesti, nekonajte zlý skutok - otvorene ani tajne. Ak konáte, či budete konať zlé skutky, neuniknete bolesti: chytí vás aj keď budete utekať. Ak vás príde nejaký mechanizmus vystriedať, neklaďte odpor, a keď potom nie je žiadna príležitosť vystriedať nejaký mechanizmus, nesnažte sa odstraňovať odpor, môže to takto viesť k pochopeniu, že všetko čo má začiatok, má aj koniec. Akékoľvek potešenie zmyslov v tomto svete, akékoľvek nebeské blaho, nie je hodné ani jednej šestnástiny zo šestnástiny blaha z ukončenia lipnutia. Sú tri druhy osôb, ktoré majú malú, prostrednú a veľkú kapacitu. Ten, kto sa všemožne snaží o pôžitky striedania mechanizmov a len na svoje potreby hľadí, známy je ako malá osoba. Ten, kto sa zrieka potešení zo striedania mechanizmov a k zločinom obrátil svoj chrbát, lež i tak ho trápi len jeho vlastný pokoj a mier, takého treba volať prostredná osoba. Kto z hĺbky hľadá úplný koniec všetkému utrpeniu striedania druhých, vediac, že to patrí k jeho vlastnému prúdu (vedomia), ten je veľkou osobou. Skúsenosti hovoria, že pripútanosť povstáva z Múdrosti oddelenej od Zručných prostriedkov A tiež Zručných prostriedkov od Múdrosti. Takže preto investujme do nezanedbávania tejto jednoty. Aby nepovstali akékoľvek pochybnosti o tom, čo je Múdrosť a čo sú Zručné prostriedky, urobíme jasné odlíšenie medzi Zručnými prostriedkami a Múdrosťou. Niečo, čo existuje, nemôže vzniknúť. To, čo neexistuje, je ako kvetina na oblohe. Obe tieto chyby sú absurdné, a tak sa ani obe nevyskytnú.
13. 10. 2017   M.V.
"...blaho, nie je hodné ani jednej šestnástiny zo šestnástiny blaha z ukončenia lipnutia..."
Rozumiem tomu takto: 1/16:1/16 = 16/16= 1
13. 10. 2017   Majko
Každý si môže urobiť pokus, aký ma vplyv na výsledný obrazec zdravia poradie a postupnosť prístupu v každodennom živote. Napríklad, obrazec akcie v zmysle postupnosti pochopenia v spomínanom vyjadrení vytvára istú krásu a zážitok z prítomnosti. A tak ako sa vo vyjadrení odporúča, každý si smie poprehadzovať poradie citátov, aby mohol prípadne zistiť, že krása a zážitok sú ináč maľované. Keď zmiešame na palete všetky farby dokopy, získame nečistú, temnú hmotu. Maliar a Maliarka (zmyselný človek) maľuje svoje obrazy čistými nemiešanými farbami – a pokiaľ ich mieša – zachováva pravidlá stavby maľby. Keď sa však zmiešajú farebné svetlá, vznikne jas, biele, čisté svetlo, ako na hladinách priezračnej vody. Teraz si každý môže nabrať z čistého jasu na štetec a maľovať ľubovoľné prianie. Prajem si, ak tím neubližujete ani sebe ani iným, robte to, čo chcete robiť, uvoľnite sa a doprajte si trochu zábavy, zbavte sa pocitu, že máte na niečo nárok, ak ste sa vydali inou cestou, očakávajte reakcie, vaše limity sú len vo vašej mysli, nechajte odísť váš hnev, nevynakladajte až príliš veľa námahy na to, aby ste sa cítili dobre, stále sa sústreďte na to, čo chcete, schvaľujte samého seba, ak tím neubližujete ani sebe ani iným. Predstavte si, že kráčate rôznymi hladinami svetov, prechádzajúc malebnosťou rôznych a všetkých prianí, len tak, bez dotyku. Aký krásny obraz. Ak pohasne oheň nadšenia, nerozumejú sami básnici dobre tomu, čo napísali, aj keď podľa slov odborníkov v rôznych umeniach, vyslovili pravdu.
11. 10. 2017   Lolo
Investujte do vdelania, lepsie budete nezamestnany, alebo dokladat tovar v hyparmarkete z VS vzdelanim, ako sa valat nevyuceny po ZS a vyrabat deti na plne davky.
11. 10. 2017   ainemunys
"Investujte do vzdelania".
Neustále to tvrdia rôzne "osobnosti". Čo ale asi "zabúdajú", že určité percento svetovej populácie sú nevzdelateľní, mnohí nemajú a nebudú mať prístup k vzdelaniu, ďalší sú vzdelatelní len do, povedzme nízkej úrovne. Nie všetci sa teda dajú vzdelávať na "potrebnú" úroveň a ad absurdum, všetci budú za, povedzme, 250 rokov vysokoškolsky vzdelaní a budú sa celoživotne vzdelávať, čo dovtedy ? Pozastavíme robotizáciu ?
Nie je potrebné hľadať riešenie pre celosvetovú populáciu ?
11. 10. 2017   M.V.
Na tých vysokých školách budú tiež prednášať a viesť cvičenia roboti? Robot napojený na pár svetových knižníc urobí asi zázrak.?
11. 10. 2017   working class hero
o robotoch pisal uz Capek v 1922 a furt to bez ludi akosi nejde
12. 10. 2017   M.V.
S tými robotmi je trochu problém aj v tom, že slovo roboti s mäkkým "i" naznačuje, že hovoríme o ľuďoch, kým roboty s tvrdým "y" naznačujú neživý predmet podľa vzoru dub. Do Európy teraz prichádzajú roboti bez záručného listu.
11. 10. 2017   kakadu
Čo dnes žijú za šašovia,
ktorí sa boja robotov viac ako ženci kombajnov
Háááá
1/1