Súdny dvor EÚ priznal neplatne prepusteným zamestnancom nárok na dovolenku

Súdny dvor EÚ rozhodol, že prepustení zamestnanci, ktorých pracovný pomer skončil neplatne, majú nárok na dovolenku aj za obdobie, ktoré nemohli odpracovať. Informovala o tom právnická spoločnosť CMS.

„Súdny dvor EÚ rozhodol, že výklad českých a slovenských súdov je v rozpore s právom EÚ. Podľa neho by sa obdobie, počas ktorého je pracovný pomer skončený neplatne, malo považovať za odpracovaný čas na účely nároku na dovolenku. Nárok by teda mal zamestnancovi vznikať aj v období, kedy nemôže pracovať z dôvodu neplatného skončenia, hoci za toto obdobie už má nárok na náhrady mzdy,“ vysvetlili partner právnickej kancelárie Tomáš Matějovský a právnik pre oblasť pracovného práva Pavol Kundrik.

Dôvodom na priznanie nároku na dovolenku zamestnancovi podľa právnickej spoločnosti bolo, že pracovník v skutočnosti nevykonával prácu z dôvodu na strane zamestnávateľa. „Súdny dvor EÚ považoval argument, že zamestnanec už dostal náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku zamestnanca za príslušné obdobie, za irelevantný,“ dodala právnická spoločnosť.

Pracovnoprávne spory

Pracovnoprávne spory na Slovensku a v Českej republike môžu podľa právnickej spoločnosti často trvať niekoľko rokov, počas ktorých môže zamestnancovi vzniknúť pomerne vysoký nárok na dovolenku. Uviedla preto, že zamestnávatelia by si mali byť tohto nového rozhodnutia vedomí.

„Podľa nášho názoru by to mohlo mať vplyv najmä na rokovania o dohode o urovnaní po spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, ktorý zamestnávateľ prehrá. Je možné, že zamestnanci budú požadovať, aby sa v dohode o urovnaní zohľadnila aj náhrada za naakumulovanú a nevyčerpanú dovolenku, na ktorú im vznikol nárok za obdobie, počas ktorého nemohli pracovať z dôvodu neplatného skončenia,“ uzavreli Matějovský a Kundrik.

Viac o téme: dovolenka , , Súdny dvor Európskej únie , zamestnanci

Súvisiace články

Aktuálne správy