Slovensko na čele rebríčka celej EÚ: Máme najvyšší podiel poberateľov dôchodkov!

, Redakcia

Každý tretí obyvateľ Slovenska poberá od štátu nejaký dôchodok v rámci sociálnej ochrany. Poberatelia dôchodkov tvoria 33,2 percenta obyvateľstva. Je to najviac v celej EÚ. Ako ďalej informuje Štatistický úrad SR, celkové sumy vyplatené na dôchodky tvoria takmer 9 percent hrubého domáceho produktu (HDP), čo ale patrí k najnižším hodnotám v rámci únie.

Ako v piatok informoval Štatistický úrad SR, Slovensko vynaložilo na dôchodky v rámci sociálnej ochrany 8,6 percenta z HDP. Je to výrazne menej ako bol priemer EÚ. V rámci porovnania údajov medzi krajinami za rok 2021 sme tak boli až na 19. mieste z celkovo 27 krajín EÚ.

Tieto dáta vyplývajú z aktualizovaných dát európskeho štatistického úradu Eurostat, ktorý zosumarizoval výdavky na dôchodky a vyčíslil ich relatívny podiel z výkonu ekonomiky krajiny, teda z HDP.

Dáta sa dotýkajú štyroch typov dôchodkových dávok podľa druhu sociálneho rizika, na ktoré sú určené: staroba, invalidita, pozostalostné dávky a nezamestnanosť. „Priemer v krajinách EÚ bol v roku 2021 na úrovni 12,9 percenta HDP. Na dôchodky a penzie sa vynaložilo približne 1 882 miliárd eur,“ dodávajú štatistici.

Bude sa podiel poberateľov dôchodkov na Slovensku ďalej zvyšovať?

Ukazovateľ sa v krajinách EÚ za rok 2021 značne líšil. Najvyššie podiely okolo úrovne 15 percent HDP vynakladali na penzie v Grécku (16,4 percenta), v Taliansku (16,3 percenta), Rakúsku (15 percent) a vo Francúzsku (14,9 percenta).

Slovensko sa však približovalo k opačnému koncu rebríčka, teda ku krajinám, ktoré dávali oveľa nižší podiel z HDP do vyplácaných dôchodkov. Najnižšie hodnoty mal tento ukazovateľ v Írsku (4,5 percenta), na Malte (6,4 percenta), v Maďarsku (7 percent) a v Litve (7,1 percenta).

Porovnanie zároveň podľa štatistikov ukázalo, že objem finančných prostriedkov vyplatených v dôchodkoch v rámci celej EÚ počas roka 2021 medziročne vzrástol o 2,8 percenta. Ekonomika EÚ však rástla rýchlejšie a preto pomer k HDP klesol. V roku 2020 šiel na dôchodky vyšší podiel 13,6 percenta z HDP celej EÚ.

Najväčšiu kategóriu v rámci EÚ, až takmer 79,9 percenta z vyplatených súm, tvorili výdavky na starobné dôchodky. Na druhom mieste boli pozostalostné dôchodky s podielom 12 percent z celkových výdavkov a nasledovali invalidné dôchodky, ktorých podiel dosiahol 7,9 percenta. Dôchodky v nezamestnanosti predstavovali len 0,2 percenta výdavkov.

Slovensko kraľuje rebríčku krajín EÚ

Aspoň jeden z typov dôchodkov poberal v každý štvrtý obyvateľ únie, celkovo teda poberatelia tvorili 27,2 percenta spomedzi obyvateľov EÚ. Najväčší podiel poberateľov z krajín EÚ malo spomínané Slovensko. „Najmenej jeden z typov dôchodku v SR vyplácal štát až 33,2 percenta obyvateľov SR. Za nami nasledovali Luxembursko, Litva a Estónsko, v ktorých poberatelia tvorili 32 až 33 percent obyvateľov,“ dodáva Štatistický úrad SR.

Okolité krajiny mali nižšie podiely poberateľov dôchodkov ako Slovensko, stále však išlo o nadpriemerné hodnoty v rámci EÚ. Česko, Rakúsko a Poľsko vyplácali dôchodky približne 28 percentám obyvateľstva. Výrazne pod priemerom únie bolo Maďarsko s podielom 22 percent z obyvateľov.

Naopak, najmenšie podiely obyvateľov, ktorí poberajú nejaký dôchodok mali Cyprus (19 percent), Malta (19,2 percenta) a Španielsko (21,1 percenta).

Viac o téme: dôchodky , ekonomika , Európska únia EÚ , Eurostat , hrubý domáci produkt HDP , Štatistický úrad SR ŠÚ

Súvisiace články

Aktuálne správy