Najvyšší rast cien v apríli bol v oblasti energetiky

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v apríli 2023 medziročne vyššie o 14,2 % a medzimesačne klesli o 2,3 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. 

Aktuálny rast bol výrazne nižší než v predošlých mesiacoch, keď cenový rast prevyšoval 27 %. Zo 16 sledovaných odvetví priemyslu sa medziročný rast cien prejavil v 13, v troch odvetviach boli ceny medziročne nižšie. Pozitívnym trendom vývoja je, že dynamika rastu cien sa vo väčšine výrobných odvetví spomaľuje.

Naďalej najvyšší rast cien bol v oblasti energetiky (v dodávke elektriny a plynu), medziročný rast v apríli dosiahol viac než 33 %, v predošlých mesiacoch však prekračoval 55 %. Vo váhovo dôležitých odvetviach slovenského priemyslu – v produkcii dopravných prostriedkov boli ceny medziročne vyššie o 7,4 % a vo výrobe z gumy a plastu o 17,4 %.

Naopak, medziročne lacnejšie boli výrobné ceny v produkcii kovov a kovových konštrukcií o 6,3 % a tiež v spracovaní ropných produktov o 22,5 %. V súhrne za štyri mesiace roka 2023 tuzemské výrobné ceny v priemysle vzrástli o 15,1 %.

Viac o téme: energetika, priemysel, rast cien, Štatistický úrad SR ŠÚ

Súvisiace články

Aktuálne správy