Železnice začínajú s rekonštrukciou dopravnej cesty Hronský Beňadik – Nová Baňa

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) začínajú s rekonštrukciou dopravnej cesty v úseku Hronský Beňadik – Nová Baňa. Ako informovala hovorkyňa spoločnosti Vladimíra Bahýlová, stavba bude financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR v sume viac než 37,443 milióna eur bez DPH. S prácami má zhotoviteľ stavby, firma Strabag začať v treťom kvartáli roku 2024. Lehota výstavby je 330 dní od odovzdania staveniska.

„Rekonštrukciou železničného zvršku a spodku v úseku Hronský Beňadik – Nová Baňa sa zároveň zvýši únosnosť podvalového podložia, ktoré spolu s vybudovaním účinného odvodnenia prispeje k odstráneniu častých obmedzení traťových rýchlostí. Optimalizáciou smerového vedenia a parametrov oblúkov trate sa zabezpečí zvýšenie traťovej rýchlosti a skrátenie jazdných časov,“ priblížila Bahýlová.

Novú podobu dostanú nástupištia v Železničnej stanici (ŽST) Hronský Beňadik a zastávke Tekovská Breznica, upravia prístupy k nim a zrekonštruujú osvetlenie. Zároveň zrekonštruujú železničné priecestia tak, aby podľa Bahýlovej spĺňali predpísané parametre pre daný druh križujúcej komunikácie.

Odstránia infraštruktúru bývalej výhybne Tekovská Breznica, ktorá sa nevyužíva

„Opravia sa, prípadne zrekonštruujú či úplne prestavajú stavby železničného spodku, ako sú mosty, priepusty a zárubné
múry. V ŽST Hronský Beňadik pribudne nové staničné zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie typu elektronické stavadlo, čím dosiahnu ŽSR úsporu obsluhujúcich zamestnancov,“
priblížila hovorkyňa. V rámci rekonštrukcie odstránia infraštruktúru bývalej výhybne Tekovská Breznica, ktorá sa nevyužíva.

Rekonštrukcia podľa Bahýlovej prinesie pozitívne benefity nielen pre ŽSR, ale aj pre cestujúcich. „Zvýši sa bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy, odstránia sa prechodné obmedzenia traťovej rýchlosti, ktoré trápia najmä cestujúcich, znížia sa náklady na údržbu železničného spodku a zvršku a zvýši sa bezpečnosť cestujúcich. Zabezpečením výhybiek zároveň zvýšime bezpečnosť vlakovej dopravy a dosiahneme úsporu dopravných zamestnancov,“ dodala hovorkyňa.

Viac o téme: Plán obnovy a odolnosti SR , rekonštrukcie , vlaky , Železnice Slovenskej republiky ŽSR , železničné trate

Súvisiace články

Aktuálne správy