Vyťažená a nebezpečná križovatka na Cabajskej ceste sa má prestavať

Ministerstvo dopravy pripravuje prestavbu vyťaženej križovatky, ktorou sa napája rýchlostná cesta R1 na cestu II/562 Nitra – Cabaj-Čápor. V súčasnosti je tam priesečná križovatka, na ktorej sa tvoria počas dňa kolóny, došlo tam aj k viacerým vážnym dopravným nehodám. Podľa nového projektu sa má prestavať na turbookružnú križovatku.

Nitriansky samosprávny kraj i mesto Nitra kritizujú dopravné riešenie na zjazde z cesty R1 na Cabajskú cestu už niekoľko rokov. Podľa samosprávy má priesečná križovatka v mimoriadne vyťaženom úseku nedostatočnú kapacitu a pre vodičov je aj nebezpečná. Konštatuje sa to aj v dokumentácii k novému projektu. „Existujúca neriadená priesečná križovatka zásadne prispieva k vytváraniu kolón na výjazde z rýchlostnej cesty R1 a priamo ovplyvňuje dopravu na rýchlostnej ceste. Zlý tvar križovatky spôsobuje dopravné zápchy, vyššiu ekologickú záťaž, ale aj zníženie bezpečnosti,“ uvádza sa v dokumentácii.

Ministerstvo životného prostredia v októbri doručilo mestu Nitra dokumenty k zmene navrhovanej činnosti križovatka R1 Nitra, juh – Čermáň. „Verejnosť môže svoje pripomienky k predloženému zámeru predkladať dotknutej obci alebo povoľujúcemu orgánu do 1. novembra 2023,“ informoval nitriansky mestský úrad. Závery z tohto procesu budú neskôr podkladom pre vydanie ďalších rozhodnutí k pripravovanému projektu.

Podľa projektovej dokumentácie si súčasná aj očakávaná intenzita dopravy na zjazde z cesty R1 na južnom okraji Nitry vyžaduje veľkú špirálovitú turbookružnú križovatku. Tá má mať štyri ramená a dva bypassy, ktoré sú navrhnuté na výjazde a vjazde na križovatkové vetvy R1 Nitra, juh na cestu II/562. „Doba výstavby je orientačne 1,5 roka. Navrhovaná križovatka kapacitne vyhovuje pre roky 2026 až 2036, pre poobedňajšiu špičkovú hodinu do roku 2046,“ konštatuje sa v dokumentácii.

Viac o téme: dopravné nehody , dopravné zápchy , križovatka , Nitra , prestavby , rekonštrukcie ciest , rýchlostná cesta

Súvisiace články

Aktuálne správy