Na Mostnej ulici v Nitre pribudne nová dlažba aj zeleň

Na Mostnej ulici v Nitre pribudne nová dlažba aj zeleň. Prvá etapa rekonštrukcie chodníka na rohu Kmeťkovej a Mostnej po vjazd do Ferenitky sa začne v pondelok (20. 3.) a vyžiada si obmedzenia pre chodcov, upozornila radnica. Zhotoviteľ prác zariadi na mieste stavenisko a osadí dopravné značenie. Samospráva žiada občanov, aby dodržiavali stanovené obchádzkové trasy.     

V rámci prvej etapy prác pribudne 290 metrov štvorcových novej veľkoformátovej žulovej dlažby, ktorá nahradí pôvodný zničený asfalt. Chodník na Mostnej oživí nový pás zelene, ktorý nadviaže na existujúcu aleju okrasných hrušiek na Mostnej. Okolie dozdobia trvalky v podraste stromov, cibuľoviny a nový trávnik. Rekonštrukcia komunikácie by sa mala realizovať v štyroch etapách. Práce by mali byť ukončené do 90 dní. Cena rekonštrukcie je vyčíslená na 125.000 eur bez DPH, hradená je z rozpočtu mesta.

Viac o téme: mesto, Mostná, Nitra, rekonštrukcia

Súvisiace články

Aktuálne správy