Občan tesne pred dôchodkom


V akej situácii sa nachádzate:
Máte v súčasnosti menej ako 10 rokov do dôchodku.


Čo vám nový dôchodkový systém prináša:
Nový dôchodkový systém vám prináša najmä spravodlivejší dôchodok. Váš starobný dôchodok bude závisieť od celého obdobia poistenia Sociálnej poisťovni (väčšinou sú to odpracované roky) a od vášho príjmu počas celého života.

Občan, ktorý zarábal viac, a preto platil aj vyššie odvody, bude mať aj vyšší dôchodok ako občan, ktorý mal nižšiu mzdu a platil nižšie odvody. Je to podstatný rozdiel oproti stavu do konca roka 2003, keď sa pri výpočte dôchodku bralo do úvahy len 5 zárobkovo najlepších rokov z posledných 10 rokov pred dôchodkom, počas ktorých mohol mať občan nižší príjem ako v mladšom veku. Ľudia dostávali približne rovnaké dôchodky bez ohľadu na to, koľko zarábali a aké odvody platili do Sociálnej poisťovne. Takisto existovala maximálna hranica výšky dôchodku, takže nikto nemohol mať vyšší dôchodok ako približne 8 000 korún.

V novom dôchodkovom systéme sa postupne zvyšuje dôchodkový vek na 62 rokov pre mužov aj ženy, ale môžete sa rozhodnúť, kedy do dôchodku skutočne odídete. Viac informácií si prečítajte v časti Dôchodkový vek - ženy, Dôchodkový vek - muži a Možnosť predčasného alebo neskoršieho odchodu do dôchodku.

V novom dôchodkovom systéme vás štát ochraňuje, ak by ste stratili prácu tesne pred dôchodkom. Viac informácií nájdete v časti Ochrana občanov pred dôchodkom.

Po novom môžete tiež bez obmedzenia zároveň poberať dôchodok aj pracovať. Pre viac informácií pozrite aj Súčasné poberanie dôchodku a zárobku.

Teoreticky môžete vstúpiť aj do 2. piliera a začať si sporiť na dôchodok na osobnom dôchodkovom účte, túto možnosť vám však neodporúčame.


Čo vám odporúčame:
Keďže sporenie na dôchodok a investovanie v dôchodkových fondoch (2. pilier) je dlhodobou záležitosťou, nie je vstup do 2. piliera pre vás výhodný.

Podľa zákona je nevyhnutné, že v 2. pilieri treba sporiť minimálne desať rokov pred odchodom do dôchodku, inak nebudete mať na dôchodok z 2. piliera nárok a peniaze na vašom účte zdedia až po vašom úmrtí vaši pozostalí.

Navyše, pri krátkodobom (10 a menej rokov) sporení a investovaní by váš starobný dôchodok súhrnne z 1. a 2. piliera bol pravdepodobne nižší ako váš starobný dôchodok z výlučne 1. piliera (Sociálna poisťovňa).

Mali by ste radšej uvažovať o doplnkových, dobrovoľných formách, ako sa zabezpečiť na svoj budúci dôchodok, napríklad poistením v životných poisťovniach, sporením v banke, alebo investovaním prostredníctvom podielových fondov. Štát daňovo zvýhodňuje zabezpečenie sa na dôchodok v doplnkových dôchodkových poisťovniach (DDP), ktoré reprezentujú tzv. 3. pilier dôchodkového systému. Hlavný rozdiel je v tom, že zabezpečenie na dôchodok v 3. pilieri je dobrovoľné – platíte zo svojej mzdy podľa vlastného uváženia a istou čiastkou vám zvyčajne prispieva aj váš zamestnávateľ.

Použité materiály Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR