Invalidný dôchodca


V akej situácii sa nachádzate:
Ak ste v súčasnosti invalidným dôchodcom, poberáte invalidný dôchodok zo Sociálnej poisťovne alebo (ak ste boli zamestnancom silových rezortov) poberáte výsluhový dôchodok.

Odvody na váš starobný dôchodok za vás, ako poberateľa invalidného dôchodku zo Sociálnej poisťovne, platí Sociálna poisťovňa. Popri poberaní invalidného dôchodku môžete zároveň pracovať alebo byť SZČO, vtedy vaše dôchodkové odvody platíte vy a v prípade, že ste zamestnaní, aj váš zamestnávateľ.


Čo vám nový dôchodkový systém prináša:
Ak pracujete alebo ste SZČO:
Ak popri poberaní invalidného dôchodku pracujete, vzťahujú sa na vás možnosti, akoby ste boli zamestnancom, preto si prečítajte časť Zamestnanec.

Ak ste popri poberaní invalidného dôchodku SZČO, vzťahujú sa na vás možnosti, akoby ste boli SZČO, preto si prečítajte časť SZČO.

Ak ste zamestnancom silových rezortov, vzťahujú sa na vás pravidlá ako na zamestnanca silových rezortov, preto si prečítajte časť Zamestnanec silových rezortov.

Ak nepracujete:
Ak ste v súčasnosti invalidným dôchodcom a nepracujete, rozhodnutie o tom, či vstúpite do 2. piliera alebo zostanete prispievať výlučne do Sociálnej poisťovne (1. pilier) musíte takisto urobiť v období medzi 1. januárom 2005 a 30. júnom 2006. Po tomto dátume vstup do 2. piliera pre vás nebude možný, ani keby ste sa do dôchodkového systému znovu zapojili (napríklad by ste sa zamestnali, alebo by ste sa stali SZČO). Pre viac informácií si prečítajte časť Dôchodková reforma - v čom spočíva.

Preto ak nechcete premeškať šancu vstúpiť do 2. piliera, môžete sa do dôchodkového systému zapojiť dobrovoľne tak, že odvody do 1. aj 2. piliera budete platiť z vlastného vrecka. Hovoríme, že sa stanete dobrovoľne poistennou osobou. Dobrovoľne poistenou osobou sa môžete stať aj na krátke obdobie, napr. na 1 mesiac, počas ktorého budete platiť odvody do 1. aj 2. piliera, a tým nenávratne vstúpite do 2. piliera. V prispievaní do 2. piliera môžete pokračovať, keď sa opätovne povinne zapojíte do dôchodkového systému, napríklad sa zamestnáte, stanete sa SZČO a pod.


Čo vám odporúčame:
Keďže sporenie na dôchodok a investovanie v dôchodkových fondoch (2. pilier) je dlhodobou záležitosťou, nie je vstup do 2. piliera pre všetkých výhodný. Hlavným kritériom vstupu do 2. piliera je váš vek. Pri rozhodovaní o vstupe do 2. piliera by ste mali brať do úvahy aj výhody a nevýhody vstupu do 2. piliera.

1/ Vek:
Zjednodušene platí, že čím dlhšie si budete sporiť a investovať peniaze na dôchodkovom účte, tým vyšší výnos by vám malo investovanie priniesť a tým vyšší dôchodok z 2. piliera by ste mali v starobe poberať. Skúsenosti z iných krajín ukazujú, že každá koruna investovaná v súkromných dôchodkových fondoch (2. pilier) priniesla z dlhodobého hľadiska vyšší výnos ako koruna zaplatená do štátneho systému (1. pilier). Znamená to, že pri dlhodobom sporení a investovaní by váš starobný dôchodok súhrnne z 1. a 2. piliera mal byť vyšší ako váš starobný dôchodok z výlučne 1. piliera (Sociálna poisťovňa).

Na druhej strane, keďže zhodnotenie peňazí v dôchodkových fondoch bude závisieť od vývoja na finančných trhoch, presné zhodnotenie vašich peňazí a tým aj presnú výšku vášho dôchodku z 2. piliera vám vopred nevie nikto predpovedať.

Podľa zákona je nevyhnutné, že v 2. pilieri musíte sporiť minimálne desať rokov pred odchodom do dôchodku, inak nebudete mať na dôchodok z 2. piliera nárok a peniaze na vašom účte zdedia až po vašom úmrtí vaši pozostalí. Preto vám, ak máte do dôchodku menej ako 10 - 15 rokov, odporúčame veľmi starostlivo zvážiť vstup do 2. piliera. Pre viac informácií pozrite aj Vek – lebo sporiť treba minimálne 10 rokov.

2/ Výhody a nevýhody:
Hlavnou výhodou vstupu do 2. piliera (okrem možnosti zabezpečiť si vyšší dôchodok) je súkromné vlastníctvo vašich peňazí na osobnom dôchodkovom účte, ktoré v prípade vášho úmrtia zdedia vaši pozostalí. Keďže budete môcť počas života meniť DSS aj dôchodkový fond, svoj budúci dôchodok z 2. piliera budete môcť do veľkej miery sami ovplyvňovať. Pre viac informácií si pozrite aj Výhody a nevýhody vstupu do 2. piliera.

Použite našu dôchodkovú kalkulačku ktorá vám, na porovnanie, vypočíta približnú výšku vášho starobného dôchodku, ak by ste sa zapojili do 2. piliera alebo ak by ste zostali prispievať výlučne do 1. piliera (Sociálna poisťovňa).

Podrobnejšie informácie o tom, čo by ste mali brať do úvahy pri rozhodovaní o vstupe do 2. piliera, nájdete v časti Čo brať do úvahy. Informácie o tom, ako prakticky vstúpiť do 2. piliera a ako si vybrať dôchodkovú správcovskú spoločnosť a dôchodkový fond, nájdete v časti Ako prakticky vstúpiť do 2. piliera.Použité materiály Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR