Dôchodková reforma za 3 minúty


Zdá sa vám, že dôchodková reforma je zložitá? To najdôležitejšie, čo potrebujete vedieť, si môžete prečítať len za 3 minúty!


Prečo sa robí dôchodková reforma?
Cieľom dôchodkovej reformy sú vyššie a spravodlivejšie dôchodky, o ktorých budú môcť občania sami rozhodovať.

Dôchodkový systém, ktorý na Slovensku fungoval do 31. decembra 2003, bol nespravodlivý a z dlhodobého hľadiska pre štát neudržateľný. Všetci ľudia dostávali približne rovnaké dôchodky bez ohľadu na to, koľko zarábali a aké odvody počas svojho života platili. Navyše, peniaze na výplatu dôchodkov začínajú, najmä kvôli nepriaznivému demografickému vývoju, chýbať. Bez reformy by bol štát nútený buď dôchodcom znížiť dôchodky, alebo pracujúcim občanom zvýšiť odvody.


V čom spočíva reforma?
V rámci reformy sa väčšina Slovákov v aktívnom veku môže rozhodnúť, či chce dostávať svoj budúci povinný starobný dôchodok z jedného alebo dvoch zdrojov, nazývaných piliere dôchodkového systému.Môžete zostať výlučne v 1. pilieri, ktorý reprezentuje Sociálna poisťovňa.
V tomto prípade budete vy aj váš zamestnávateľ naďalej platiť odvody do Sociálnej poisťovne (1. pilier).

alebo

Môžete sa zapojiť do 2. piliera, ktorý reprezentujú osobné dôchodkové účty v dôchodkových správcovských spoločnostiach.
Oproti súčasnému stavu vás to nebude stáť ani korunu navyše. V tomto prípade časť odvodov, ktoré váš zamestnávateľ zatiaľ platil do Sociálnej poisťovne, pôjde na váš osobný dôchodkový účet vo vami vybranej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). Peniaze na vašom účte bude DSS prostredníctvom dôchodkových fondoch investovať a zhodnocovať tak, aby ich hodnota postupne rástla a pri vašom odchode do dôchodku bola čo najvyššia. V prípade vášho úmrtia zdedia peniaze na vašom účte vaši pozostalí.

1. a 2. pilier dôchodkového systému sú povinné piliere dôchodkového systému.

Bez ohľadu na to, či sa rozhodnete vstúpiť aj do 2. piliera alebo zostanete prispievať výlučne do 1. piliera, budete sa môcť tak ako doteraz na dôchodok zabezpečiť aj dobrovoľne v doplnkových dôchodkových poisťovniach (DDP), ktoré reprezentujú tzv. 3.pilier dôchodkového systému.


Aký dôchodok budete mať po reforme?
Ak zostanete prispievať výlučne do 1. piliera (Sociálna poisťovňa), váš celý povinný starobný dôchodok budete dostávať výlučne zo Sociálnej poisťovne. Váš dôchodok bude spravodlivejší ako v starom systéme, pretože bude zohľadňovať počet odpracovaných rokov a váš príjem počas celého pracovného života.

Ak vstúpite do 2. piliera, svoj povinný starobný dôchodok budete dostávať z dvoch zdrojov: prvú časť zo Sociálnej poisťovne (1. pilier) a druhú časť z peňazí zhodnotených na vašom osobnom dôchodkovom účte (2. pilier), pričom za obdobie, keď ste prispievali súčasne do 1. aj 2. piliera, bude váš dôchodok z 1. piliera znížený o polovicu a nahradený práve dôchodkom z 2. piliera. Skúsenosti z iných krajín ukazujú, že pri dlhodobom sporení a investovaní by váš starobný dôchodok súhrnne z 1. a 2. piliera mal byť vyšší ako váš starobný dôchodok výlučne z 1. piliera (Sociálna poisťovňa).


Kto a kedy môže vstúpiť do 2. piliera?
Do 2. piliera môže vstúpiť každý občan, no musí si byť vedomý, že v 2. pilieri treba sporiť minimálne 10 rokov pred odchodom do dôchodku, inak nebude mať na dôchodok z 2. piliera nárok. Výnimkou sú študenti stredných škôl, ktorí sú teraz v 1. alebo v 2. ročníku, lebo oni pôjdu do 2. piliera povinne, a zamestnanci silových rezortov, ktorí sa do 2. piliera zapojiť nemôžu.

Do 2. piliera môžete vstúpiť len v termíne od 1. januára 2005 do 30. júna 2006. Po tomto termíne vstup do 2. piliera nie je možný.

Výnimkou sú študenti a nezamestnaní, ktorí budú celé toto obdobie nepretržite študentmi a nezamestnanými, ktorí môžu vstúpiť do 2. piliera aj po 30. júni 2006.


Koľko ma bude vstup do 2. piliera stáť?
Vstup do 2. piliera vás ani vášho zamestnávateľa nebude stáť ani korunu navyše. Ak sa zapojíte do 2. piliera, časť odvodov, ktoré váš zamestnávateľ doposiaľ platil do Sociálnej poisťovne, pôjde na váš osobný dôchodkový účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Celková výška odvodov sa nezmení, len sa rozdelí medzi 1. a 2. pilier. Dôchodkovej správcovskej spoločnosti však za služby budete platiť poplatky, ktorých maximálna výška bude ohraničená zákonom.


Oplatí sa mi vstúpiť do 2. piliera?
Hlavným kritériom vstupu do 2. piliera je vek, lebo len pri dlhodobom sporení a investovaní v 2. pilieri by váš starobný dôchodok súhrnne z 1. a 2. piliera mal byť vyšší ako váš starobný dôchodok výlučne z 1. piliera (Sociálna poisťovňa).

Použite našu dôchodkovú kalkulačku ktorá vám, na porovnanie, vypočíta približnú výšku vášho starobného dôchodku, ak by ste sa zapojili do 2. piliera alebo ak by ste zostali prispievať výlučne do 1. piliera (Sociálna poisťovňa).
Použité materiály Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR