Ako funguje 1. pilier


1. pilier tzv. priebežný dôchodkový systém, ktorý reprezentuje Sociálna poisťovňa. Ide o povinný systém, do ktorého musia osoby vykonávajúce zárobkovú činnosť, ako aj ich zamestnávatelia, platiť odvody. Sociálna poisťovňa vyzbierané peniaze hneď používa na výplatu dôchodkov pre súčasných dôchodcov. Keď aktívny občan odíde do starobného dôchodku, Sociálna poisťovňa mu pravidelne vypláca starobný dôchodok. Okrem starobných dôchodkov Sociálna poisťovňa vypláca aj pozostalostné dôchodky a invalidné dôchodky.


1. pilier (Sociálna poisťovňa) v rámci dôchodkovej reformy prešiel viacerými zmenami. Najdôležitejšie je, že od 1. januára 2004 Sociálna poisťovňa vypočítava občanovi starobný dôchodok z 1. piliera podľa spravodlivejšiej metódy, ktorá berie do úvahy počet odpracovaných rokov (roky poistenia) a príjem dosiahnutý v rozhodujúcom období (v zásade od roku 1994 do dovŕšenia dôchodkového veku). Takisto sa zavádza Možnosť predčasného alebo neskorého odchodu do dôchodku, zvýhodňujú sa rodiny s deťmi, občanom sa umožňuje poberať dôchodok aj pracovať a súčasným dôchodcom sa ich dôchodky pravidelne zvyšujú. Nový dôchodkový systém takisto chráni občanov, ktorí stratia prácu tesne pred dôchodkom a odmeňuje občanov, ktorí zostanú pracovať aj po dovŕšení dôchodkového veku.

Použité materiály Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR