Výkonnosť za rok pre kategóriu Rastových fondov k 13. 4. 2016

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)