Výkonnosť za mesiac pre kategóriu Rastových fondov k 15. 11. 2017