Výkonnosť za rok pre kategóriu Konzervatívnych fondov k 13. 4. 2016

PoradieRebrícekVýkonnosť (%)