Výkonnosť za týždeň pre kategóriu Konzervatívnych fondov k 15. 11. 2017