DDS Stabilita v príspevkovom fonde s výnosom 2,8 %

Doplnková dôchodková spoločnosť (DDS) Stabilita zaznamenala za prvý polrok tohto roka vo svojom príspevkovom fonde čistý výnos 2,8 %. V tomto fonde pritom spravovala ku koncu júna úspory klientov v čistej hodnote 177,4 mil. eur. Výplatný fond DDS Stabilita dosiahol za prvý polrok výnos 0,729 %. Vo výplatnom fonde sa ku koncu júna nachádzal majetok v čistej hodnote 13,4 mil. eur. „Súčasný stav hospodárenia vo fondoch je podstatne priaznivejší ako v minulom roku, keď sa najmarkantnejšie prejavili dôsledky finančnej krízy. Od začiatku roka hodnota fondov rastie,“ uviedla vedúca manažérka úseku marketingu DDS Stabilita Jana Volnerová.

 

 

 

DDS Stabilita mala ku koncu júna takmer 161,2 tis. klientov, ktorí si dobrovoľne sporia na dôchodok. Evidovala takmer 4,1 tis. zmlúv so zamestnávateľmi, ktorí môžu prispievať na súkromný dôchodok zamestnancovi. K prvému polroku tohto roka vyplácala dávky doplnkového dôchodkového sporenia takmer 13 tis. klientom.

Súvisiace články

Aktuálne správy