Investičná stratégia

Pridajte názor  Zdroj:

23. 4. 2001 - Podielové fondy sa v zásade líšia menom, štruktúrou poplatkov, spôsobom rozdelenia výnosov a najmä investičnou stratégiou. Investičná stratégia určuje do akých aktív sa investuje majetok v podielovom fonde.

Jednotlivé stratégie sa tak líšia najmä výškou potenciálneho výnosu a rizikom s ním spojeným. Investor má tak možnosť vybrať si stratégiu ktorá najviac zodpovedá jeho ochote podstúpiť riziko. Rozlišujeme tri typy stratégii: konzervatívne, vyrovnané a ofenzívne.

Medzi konzervatívne stratégie patrí investovanie do peňažných a dlhopisových podielových fondov. Prostriedky vo fonde sú investované do nízkorizikových krátkodobých cenných papierov (depozitné certifikáty, nástroje peňažného trhu, štátne cenné papiere, dlhopisy s krátkou dobou splatnosti atď.) Výnos týchto stratégií je relatívne nižší (niekde nad úrovňou priemerných vkladov v bankách) a riziko poklesu hodnoty podielu je veľmi malé.

Akciové (ofenzívne alebo aj agresívne) stratégie sú vhodné na dlhodobejšie investovanie. Výnos je vyšší ale vyššie je aj riziko poklesu hodnoty investície.

Balancované, teda vyrovnané stratégie sú zmesou agresívnej a liberálnej investičnej stratégie. V portfóliu sa tak nachádzajú v určitom pomere aj akcie a aj dlhopisy. Čo sa týka výšky rizika, zaraďujú sa medzi konzervatívne a ofenzívne stratégie. Ale skutočne najväčším rizikom je neinvestovať.

Škola investovania
V našej Škole investovania sa môžete nielen niečo nové naučiť, ale aj vyhrať. Stačí postupne odpovedať na otázky, ktoré budú zverejňované spolu s novou lekciou Školy investovania. V prípade, že na všetky odpoviete správne, postúpite na konci do žrebovania o ceny. Hodnota výhry záleží aj od Vás, začíname na 5 000 Sk a každým novým účastníkom sa výhra zvyšuje o dalšiu korunu. Od tohto týždňa navyše každý pondelok vyžrebujeme jedného z vás, ktorí ste sa zúčastnili hry minulý týždeň a odmeníme ho hudobným CD!!!

Výšku výhry môžete priebežne sledovať tu.

Otázka na tento týždeň znie:

Aká investičná stratégia nesie so sebou najnižšie investičné riziko?

Odpovedať na túto otázku môžete na stránke hry. Ak však ešte nie ste zaregistrovaní na oPeniazoch.sk, musíte tak pred vstupom do hry urobiť na stránke registrácie.