Sumou 500 tis. Sk ČSOB podporila celkovo 31 študentských médií

Pridajte názor  Zdroj:

7. 6. 2007 - Finančná skupina ČSOB a Komunitná nadácia Bratislava už druhýkrát podporili internátne študentské rádiá, študentské časopisy, filmové kluby a iné médiá z celého Slovenska.

Študentské médiá stále aktívne a výraznou mierou prispievajú k rozvoju alternatívnej kultúry na vysokých školách a internátoch. Navštevujú, počúvajú a čítajú ich stovky mladých ľudí. Sú výnimočné tým, že ich tvorcami sú nadšení mladí ľudia.  

Cieľom programu je umožniť šikovným mladým ľuďom, aby naplnili svoje predstavy a plány o ideálnom fungovaní toho „ich“ média, ako aj prispieť k skvalitneniu ich činnosti, zvýšeniu návštevnosti či počúvanosti. Zároveň oceňuje iniciatívu týchto študentov a má ambíciu motivovať ich k realizácii ďalších podobných aktivít.  

Nezávislá skupina posudzovateľov rozhodla o podpore 31 projektov spomedzi 43 predložených žiadostí. Celkovú sumu 500 000 Sk získalo 9 filmových klubov, 9 časopisov,  

8 rádií a 5 internetových časopisov. Úspešné boli tie projekty, ktoré ponúkali nové aktivity vedúce k skvalitneniu činnosti média, jeho obohateniu či zvýšeniu jeho dostupnosti čo najširšiemu publiku.  

Podporu získal projekt zvolenského letného kina pod holým nebom, klubové predstavenia pre školy v Poprade a v Nových Zámkoch, filmové semináre a prehliadky v Prievidzi, Trenčíne, Lučenci či Nitre. Novú techniku a nové možnosti budú môcť vďaka grantom využívať internátne rozhlasové štúdiá v Nitre, Žiline, Prešove, Zvolene a Bratislave. Potešila aj vysoká kvalita študentských časopisov a internetové informačné portály, ktoré sú efektívnou a dostupnou alternatívou ku klasickým tlačeným časopisom. 

Podrobnejšie informácie o podporených projektoch nájdete na www.komunitnanadacia.sk  

a www.csob.sk.  

ČSOB je univerzálnou bankou pôsobiacou na území Českej a Slovenskej republiky. Bola založená v roku 1965. Uskutočňuje operácie v slovenských korunách a cudzej mene pre tuzemských i zahraničných klientov, právnické a fyzické osoby. Na Slovensku má ČSOB 84 pobočiek.

V roku 1999 prešla ČSOB zásadnou zmenou a jej majoritným akcionárom sa stala belgická KBC Bank. KBC Group je jednou z vedúcich finančných skupín v Európe. KBC Group je lídrom na dvoch ťažiskových domácich trhoch, kde pôsobí: v Belgicku a v strednej Európe. KBC zamestnáva viac ako 50 000 zamestnancov a obsluhuje 12 miliónov klientov. S trhovou kapitalizáciou 30 miliárd EUR patrí KBC Group medzi najväčšie belgické spoločnosti a vedúce finančné skupiny v Európe.