Čo by sme sa mali naučiť od kryptomien

Diskusia 24  
Čo by sme sa mali naučiť od kryptomien
Zdroj: AIER
Foto:getty images


17. 11. 2021 - Jednou z nadčasových lekcií ekonómie je, že na stimuloch záleží. Ak chceme, aby ľudia rešpektovali pravidlá obchodu so svojimi blížnymi, a nie ich vykorisťovali, potom by inštitucionálne pravidlá mali byť postavené tak, aby podnecovali k spolupráci a odrádzali od nežiaduceho správania.

Je to určite rozumný pohľad, no moderná politika ho každodenne porušuje. Regulácie a zdaňovanie odrádza pracovníkov od toho, aby boli produktívni, alebo čo je ešte horšie, stimulujú korporácie, aby presmerovali svoje úsilie na lobovanie za blaho firmy, alebo miliardárov, aby presunuli svoje bohatstvo do jurisdikcií s nízkymi daňami, čím sa narúša ekonomický rozvoj. 

Aby dokázali porozumieť dôležitosti stimulov, moderní tvorcovia politík by sa mali poučiť na príkladoch zo sveta kryptomien. Od novembra 2021 je bitcoin vysoko bezpečná mena s trhovou kapitalizáciou 1,15 bilióna dolárov. Na jeho chrbte je vybudované rýchlo rastúce odvetvie decentralizovaného financovania (DeFi) v hodnote 80 miliárd USD, ktoré, zdá sa, funguje dobre bez potreby náročných bankových regulácií. Pre nezasvätených je DeFi decentralizovaný ekosystém online bankovníctva, v ktorom môže ktokoľvek využiť svoje kryptomeny na účasť v širokej škále finančných produktov od jednoduchých pôžičiek až po zložité formy obchodovania s maržami a derivátmi.

Svet kryptomien sa do značnej miery spolieha na dobre navrhnuté trhové mechanizmy, ktoré využívajú štruktúry cenových stimulov. Je to niečo, čo sa dá uplatniť univerzálne.

Základný rozdiel medzi kryptomenami a fiat menami spočíva v pravidlách, ktorými sa riadi ponuka. Pravidlá, podľa ktorých centrálne banky kontrolujú fiat peniaze, sú zahalené rúškom tajomstva a podliehajú svojvoľnej manipulácii. Byrokratom v centrálnom bankovníctve chýba nárokovateľnosť a nemajú žiadnu osobnú motiváciu presadzovať dobrú dlhodobú správu vecí verejných, pretože ich nedobehnú v krátkodobom horizonte zlé výsledky zajtrajška. Ako uviedli autori knihy Money and the Rule of Law z roku 2021, pravidlám centrálnych bankových inštitúcií často chýba všeobecnosť a predvídateľnosť, práve ten aspekt, ktorý je typický pre kryptomeny. Napríklad pre bitcoinový blockchain je dobre známe, že 21 miliónov tokenov je konečných. Toto pravidlo predstavuje koľajnice, na ktorých beží celý ekosystém bitcoinu. Konečné množstvo 21 miliónov však nie je pravidlo vytesané do kameňa.

Teoreticky môžu vývojári bitcoinov navrhnúť zmeny kódu a ťažiari, ktorí nepretržite pracujú na overovaní a zabezpečení bitcoinových transakcií, sa môžu kolektívne rozhodnúť prijať nový kód, ktorý bude pre nich prínosom. Nový kód by mohol nafúknuť ponuku bitcoinov, uľahčiť ťažbu bitcoinov znížením zložitosti výpočtových problémov na riešenie alebo zvýšiť odmenu, ktorú by ťažiari dostávali za overenie transakcií. 

Čo by sme sa mali naučiť od kryptomien

Aj keď by to bolo lákavé, je nepravdepodobné, že by tieto skupiny presadzovali takýto samoúčelný kartel, pretože dizajn bitcoinu zabezpečuje, že ťažiari idú s kožou na trh. Bitcoinoví ťažiari investujú značný kapitál do špičkového výpočtového vybavenia na overenie, následne dostanú zaplatenú odmenu v bitcoinoch. Minerdaily odhaduje, že náklady na ťažbu jedného bitcoinu v roku 2021 sa pohybujú v rozmedzí 7 000 – 11 000 USD. Vzhľadom na verejný charakter blockchainu by sa tieto samoúčelné pravidlá, ak by boli prijaté, mohli negatívne prejaviť pre všetkých. Ak by utrpela reputácia bitcoinu a jeho hodnota klesla, títo ťažiari prídu o veľa. Vďaka transparentnosti verejných blockchainov existujú silné stimuly pre bitcoinových ťažiarov, aby sa nezapájali do žiadneho oportunizmu, pretože ich činy môže verejnosť vnímať ako formu hľadania renty. 

Iné formy overovania blokov v kryptomenách, ako napríklad „proof-of-stake“, ktoré sú čoraz častejšie prijímané mnohými novšími blockchainmi, ako je Ethereum, dodržiavajú rovnaké lekcie ekonomických stimulov, ale v rôznych iných formách. Na blockchainoch typu proof-of-stake sú validátori povinní vložiť vopred určité percento vlastného kapitálu, aby mohli overovať transakcie. Validátor, ktorý omylom alebo úmyselne spracuje škodlivé transakcie, spustí represívny mechanizmus, čo má za následok likvidáciu jeho základného kapitálu. Rovnako aj pri proof-of-work, výsledok by nestál za to. Aj keď páchateľ úspešne vykoná takýto útok, jeho odmenou za to je znehodnotenie aktíva, ktoré utrpelo ujmu na reputácii. 

Prostredníctvom tejto metódy vytvárajú kryptomeny priame stimuly pre dobrú správu vecí, ale tam to ani zďaleka nekončí. Od začiatku roku 2020 rastie záujem o oblasť DeFi v kryptomenách. Ide o finančný systém, v ktorom si môžu používatelia požičiavať, alebo obchodovať s kryptomenami bez potreby tradičných bánk ako sprostredkovateľov. Tento decentralizovaný svet bankovníctva sa stále rodí, no jeho rýchly vývoj je vzrušujúce sledovať. Aj tu sa využívajú mnohé štruktúry cenových stimulov na nespočetné množstvo účelov. Snáď najvýraznejší príklad možno vidieť vo všadeprítomnom využívaní fondov likvidity. 

Mnohí z nás sa po prvýkrát stretli s kryptomenami pri nákupe bitcoinov alebo iných kryptoaktív za fiat peniaze na centralizovanej burze (CEX), ako je Binance alebo Coinbase. Silný étos decentralizácie kryptomien podnietil vývojárov vybudovať decentralizované burzy (DEX), ktoré uľahčujú obchodovanie prostredníctvom fondov likvidity fungujúcich na inteligentných zmluvách. Obchodníci na DEX potom nakupujú a predávajú kryptomeny z týchto fondov namiesto tradičného systému knihy objednávok, kde kupujúci/predajcovia obchodujú priamo medzi sebou.

Čo by sme sa mali naučiť od kryptomien

DEX využívajú nespočetné množstvo motivačných mechanizmov, ktoré priťahujú používateľov, aby vkladali kapitál a úročili ho. Likviditné fondy sú nasadené v mnohých DeFi aplikáciách, kde sú veritelia motivovaní vkladať a uzatvárať svoje kryptomeny do likviditných fondov výmenou za odmeny. Detaily sa môžu v rámci ekosystému DeFi líšiť, ekonomická logika ale zostáva rovnaká, problém nelikvidných trhov je vyriešený stimulovaním používateľov, aby poskytovali likviditu výmenou za odmeny. 

Ďalším príkladom inteligentnej štruktúry stimulov môžu byť stablecoins. Kvôli volatilite kryptomien, ktorá ich robí nepoužiteľnými pre ekonomický obchod, spoločnosti ako Tether a Coinbase vyvinuli sprostredkovateľské stabilné meny naviazané na USD (držaním finančných aktív v reálnom svete ), aby tento problém zmiernili. Potom vznikli obavy týkajúce sa centralizovaných a regulačných rizík jednej inštitúcie, ktorá udržiava tento most medzi fiat a DeFi. To rýchlo podnietilo vývoj decentralizovaných stablecoinov. Kryptomena DAI je najpopulárnejší príklad stablecoinu. Keď trhová hodnota DAI stúpne nad 1 USD, používateľom sa naskytne príležitosť na vyťaženie nadpriemerného DAI na predaj, čím sa zvýši ponuka DAI a tým sa vytvorí tlak na zníženie ceny DAI. Keď naopak DAI klesne pod 1 USD, majitelia DAI môžu urobiť opak, predávať DAI za lepšiu cenu a vyvíjať tlak na zvýšenie ceny smerom k 1 USD. Stručne povedané, DAI si udržiava svoju fixáciu na USD spoliehaním sa na cenové stimuly, takže používatelia môžu (nepriamo) použiť DAI ako kapitálové aktívum.

Ako DeFi rastie, používatelia kryptomien sa budú menej musieť spoliehať na centralizovaných sprostredkovateľov tretích strán, ako sú súkromné spoločnosti, ako je Binance, ktoré čelia obrovskému tlaku pod kontrolou regulačných orgánov. Vo vnútri Defi sú motivačné štruktúry na celkovej správe, ktorá rozhoduje, ako sú tieto aplikácie vyvinuté. To sa deje prostredníctvom vydávania vlastných tokenov, ktoré slúžia ako token riadenia, ktorý umožňuje používateľom hlasovať o zmenách produktov a protokolov. Tokeny riadenia slúžia na dve veci. Po prvé, fungujú podobne ako tradičné akcie tým, že používateľom poskytujú formu vlastníctva. Tieto tokeny sú obchodovateľné, a preto umožňujú používateľom mať „hlas“ predajom tokenu. Po druhé, funkcia správy poskytuje používateľom vzhľad hry a stimuly, aby hlasovali za návrhy správneho riadenia, zároveň umožňuje používateľom uplatňovať tento hlas a prijímať konkrétne rozhodnutia o riadení prostredníctvom hlasovania. 

Čo by sme sa mali naučiť od kryptomien

Napriek svojmu názvu nie je decentralizované financovanie úplne decentralizované. Zatiaľ čo používatelia majú právomoc rozhodovať o tom, ako budú protokoly riadené, vývojári majú stále kontrolu nad niektorými kľúčovými rozhodnutiami, ako je menová politika natívneho tokenu aplikácie alebo spôsob použitia finančných prostriedkov. Ekonóm Chris Berg to vyjadril nasledovne: aplikácie DeFi vychádzajú z centrálneho dizajnu v jeho počiatočných fázach, potom časom prechádzajú procesom decentralizácie, v rámci ktorého sa časť centralizovaného riadenia postúpi používateľom. 

Tokeny riadenia tiež umožnili nový režim digitálnej organizácie vlastnenej používateľmi. Tieto digitálne komunity, nazývané decentralizované autonómne organizácie (DAO), môžu fungovať formálne ako hierarchická korporácia alebo voľne organizovaným spôsobom, kde pracovníci môžu prispieť iba dvoma hodinami práce týždenne v rámci 40-hodinového týždňa. To, čo robí DAO odlišné, sú nízke vstupné bariéry účasti a nemenná zdieľaná pokladnica, ktorá je na blockchaine. V závislosti od toho, koľko práce vložili používatelia, DAO kolektívne rozhoduje o tom, koľko dostanú zaplatené v tokenoch riadenia, čím sa ekonomické stimuly stávajú ich primárnou dizajnovou stratégiou na motiváciu rozvoja komunity.