Financie pre každodenný život

Diskusia 2  
Financie pre každodenný život
Zdroj: the conversation
Foto: getty images


10. 10. 2021 - Bez potrebného finančného vzdelania by ste nedokázali prijímať ekonomické rozhodnutia zodpovedne a s potrebnou znalosťou.

Financie nie sú oblasť výhradne len pre finančných riaditeľov, obchodníkov s akciami alebo bankárov. Každý z nás počas svojho života robí finančné rozhodnutia, ktoré môžu podmieniť našu budúcnosť. Vezmite si napríklad kúpu domu alebo žiadosť o pôžičku na kúpu auta... alebo by bolo možno lepšie si ho radšej prenajať, alebo skúsiť lízing? Ak máme peniaze uložené v banke, môžeme sa rozhodnúť pre finančné aktívum, ktoré nám ponúka ziskovosť.
Vzhľadom na užitočnosť financií v našom každodennom živote je potrebné, aby ste poznali niektoré základné pojmy.

V prvom rade je dôležité porozumieť pojmu časová hodnota peňazí. Predstavte si, že v „očkovacej lotérii“ vyhráte značnú sumu a organizátori súťaže vám poskytnú dve možnosti: peniaze získať okamžite alebo do roka.

Očividne by ste asi preferovali vyplatenie peňazí čo najskôr. Ak sa nad tým trocha zamyslíme, uvedomíme si, že vzhľadom na infláciu (generalizované a trvalé zvyšovanie cien tovarov a služieb v priebehu určitého časového obdobia) by sme do roka kúpili menej vecí ako teraz. Tiež by ste mohli investovať tieto peniaze na rok a získať viac peňazí. A nemôžeme zabudnúť na rizikový faktor (ktovie, aká bude situácia o rok).

Financie pre každodenný život

Ako zistiť, koľko nás to vyjde

Súvisí to s konceptom úrokovej sadzby, ktorá nie je ničím iným ako cenou peňazí. Všetci vieme, že ak požiadame banku o pôžičku, budeme musieť vrátiť okrem získanej sumy aj dodatočnú sumu (úrokovú sadzbu). Tu je zaujímavé poznať rozdiel medzi nominálnou úrokovou sadzbou a ročnou percentuálnou mierou nákladov. Nominálna úroková sadzba je percento, ktoré si banka účtuje za požičiavanie peňazí, odráža len náklady na finančný produkt a môže byť vypočítaná na rôzne obdobia (týždenná, mesačná, štvrťročná, ročná atď.) Navyše neberie do úvahy žiadne výdavky súvisiace s operáciou (provízie, náklady na správu atď.).

Aby sme presne vedeli, koľko nás táto pôžička bude stáť, musíme sa zaujímať o RPSN. Ročná percentuálna miera nákladov je pre spotrebiteľov najdôležitejší ukazovateľ ceny úveru, ktorá zohľadňuje nominálnu úrokovú sadzbu, frekvenciu platieb (všetko zmeníme na ročnú frekvenciu), bankové poplatky za zrušenie a amortizáciu a náklady na operáciu. Preto, aby ste porovnali rôzne pôžičky ponúkané bankami a zistili, ktorá je zaujímavejšia, musíte sa pozrieť na RPSN a nie na úrokovú sadzbu.

Mnoho trhov
Ďalšou vecou, ktorú každý deň nachádzame v správach, je vývoj na trhoch. V skutočnosti existuje mnoho druhov trhov, od susedského trhu s výmenou už nepotrebného oblečenia napríklad, cez trh s ovocím a zeleninou, až po akciové trhy alebo virtuálne trhy.
Čo sú to trhy ? V zásade miesto, kde sa stretáva ponuka a dopyt (obchod, hypermarket, virtuálny obchod na internete, burza...) a prebieha operácia, teda tam, kde sa nakupujú a predávajú výrobky alebo služby. Najčastejšie sa pod pojmom trh v správach označujú finančné trhy, kde sa nakupujú a predávajú finančné aktíva.

Financie pre každodenný život

Finančný majetok, investície a úspory

Tieto finančné aktíva nie sú nič viac než dokument vydaný spoločnosťou, súkromnou alebo verejnou inštitúciou alebo bankou, ktorá dáva kupujúcemu nárok na splatenie v budúcnosti tým, kým je vydaný. Pre emitenta to znamená finančný záväzok, alebo dlh, ktorý je potrebné splatiť. Príklady aktív (pre kupujúceho) alebo záväzkov (pre emitenta) sú štátne dlhopisy a záväzky alebo podnikové dlhopisy, akcie spoločností, zmenky a podobne. Finančné aktíva sú spôsobom, ako nasmerovať úspory na investície.

Väčšie či menšie riziko
Ak máme úspory a chceme ich investovať, môžeme si vybrať medzi finančným nástrojom s pevným výnosom a variabilným príjmom. Pri fixnom príjme poznáte výšku platieb a čas, kedy ich budete dostávať. Napríklad vo verejnej sfére ide o tzv. pokladničné poukážky, dlhopisy a záväzky štátnych peňažných ústavov. V súkromnej sfére existujú zmenky, dlhopisy a obligácie. 

Existuje aj variabilný príjem, kde nie je zaistená ani ziskovosť, ani návratnosť investovaného kapitálu, ako je to napríklad pri akciách verejne obchodovaných spoločností. Sú to časti, v ktorých je rozdelený majetok spoločnosti. Akcionár bude mať právo získať časť vytvoreného zisku, ak sa spoločnosť rozhodne ich rozdeliť. Akcie môžu tiež udeľovať hlasovacie práva pri rozhodovaní spoločnosti.

Voľba medzi fixným alebo variabilným príjmom bude závisieť od rizika, ktoré chce investor podstúpiť. Riziko sa chápe ako možnosť strát alebo že výsledok nie je taký, ako sa očakávalo. Malo by byť zrejmé, že čím vyššie je riziko, tým vyššia je očakávaná návratnosť produktu. Z tohto dôvodu by ste si mali vždy dávať pozor na finančné produkty, ktoré ponúkajú vysokú návratnosť s malým rizikom.

Financie pre každodenný život

Maximalizujte zisk

Ziskovosť sa týka výnosu investície. Inými slovami, získať maximálny úžitok s minimálnou možnou investíciou. Likvidita sa vzťahuje k schopnosti firmy získať peniaze okamžite bez utrpenia straty. Ak hovoríme o investícii, máme na mysli schopnosť okamžite ju previesť na hotovosť. Pri investovaní musí spoločnosť aj investor hľadať rovnováhu medzi ziskovosťou, rizikom a likviditou.

Účtovníctvo nie je to isté ako financovanie
Ďalšou dôležitou otázkou je pochopenie rozdielu medzi účtovníctvom a financovaním. Zatiaľ čo sa účtovníctvo zameriava na získavanie interných a externých ekonomických informácií o spoločnosti, financie zahŕňajú rozhodnutia manažmentu o investíciách a financovaní. Na základe analýzy informácií poskytnutých účtovníctvom sa vykonáva finančné plánovanie spoločnosti. V menších spoločnostiach môže účtovníctvo a financie ovládať tá istá osoba, ale v stredných a veľkých spoločnostiach účtovník spravidla podáva správy finančnému riaditeľovi.

Vidíme, že financie sú oblasťou, ktorá sa týka nás všetkých, a že je dôležité ich poznať, aby sme sa v tejto oblasti mohli prijať dobré rozhodnutia.