Najdôležitejšia vec pri investovaní 

Diskusia 1  
Najdôležitejšia vec pri investovaní 
Zdroj: safalniveshak
Foto: getty images


včera 0:04 - Úspešní investori, ktorí dokázali takmer nemožné, sú tí, ktorí prejavili silný charakter v rôznych oblastiach svojho investičného života. Nehovoríme o tých, ktorým sa za posledných niekoľko rokov darilo dobre vďaka trhovému prostrediu a ktorí ešte neboli postavení pred skúšku, ale tých, ktorí v nej obstáli vo viac než desaťročnom horizonte.

Charakter človeka je niečo, čo sa nedá naučiť zo žiadnej knihy, aj keď Inteligentný investor od Bena Grahama je návodom, ako si ho môžete postupne vybudovať. Podobne aj Margin of Safety od Setha Klarmana či Common Stocks Uncommon Profits od Philipa Fishera. A potom tu máte poznámky Howarda Marksa a listy Warrena Buffetta akcionárom. Ak by ste sa chceli inšpirovať odkazmi z týchto kníh, ponaučenia, ktoré plynú z krokov úspešných investorov pri budovaní silného charakteru potrebného na to, aby sa im v investovaní dobre darilo, je tu päť vlastností, ktoré spomedzi ostatných vyčnievajú. 

Pokora 
Pokora v investovaní neznamená pochybovať o sebe alebo veriť, že ste netalentovaný, skôr naopak, ide o pokoru voči vlastnému intelektu, k otázke, či to, čo vieme, je skutočne správne, a dokonca k úprave nášho presvedčenia, ak nám budú predložené nové informácie. Inými slovami, do značnej miery to súvisí s intelektuálnou pokorou.

Ako napísal Philip Tetlock v časopise Superforecasting, skutočná pokora (v investovaní) znamená uznať, že „... realita je veľmi zložitá, že vidieť veci jasne je neustály boj, keď sa to dá vôbec uskutočniť, a že ľudský úsudok musí byť preto opradený chybami."

Len veľmi málo investorov má odvahu povedať: „Neviem.“ Ale len tak si vo svojom investičnom procese vybudujete pokoru. Ak začnete s „neviem“, pravdepodobne nebudete konať tak odvážne, aby ste sa dostali do problémov.

Integrita
Úspešní investori sa zameriavajú na svoj investičný proces s neochvejnou vytrvalosťou a poctivosťou, bez ohľadu na to, čo robí akciový trh a ako sa správajú ostatní okolo nich. Ukazujú, že ako úspešný investor musíte mať filozofiu a proces, ktorého sa držíte, aj keď sa časy menia k hrošiemu. Toto je veľmi dôležité. Ak nemáte odvahu presvedčenia a trpezlivosti a húževnatosti, nemôžete byť investorom, pretože vás bude neustále viesť k tomu, aby ste dodržiavali konsenzus tým, že budete nakupovať na vrchole a predávať pri dne.

Najdôležitejšia vec pri investovaní 

Je však dôležité vedieť, že žiaden prístup vám neumožní profitovať zo všetkých druhov príležitostí vo všetkých prostrediach. Musíte byť ochotní nepodieľať sa na všetkom, čo sa deje (napríklad na tom, čo sa deje teraz), a iba na veciach, ktoré vyhovujú vášmu procesu a investičnému prístupu.

Húževnatosť
Je to odhodlanie tvrdo pracovať a veriť vo svoj investičný proces a silu spájania, ktorá sa neprejavuje o jeden, tri alebo päť rokov, ale o desať, pätnásť a dvadsať rokov. Vo ére okamžitého uspokojenia má len málo investorov vytrvalosť udržať si svoju vieru v túto silu. „Nezáleží na tom, či si lev alebo gazela,  keď vyjde slnko, radšej utekaj,“ to sú slová investora, manažéra hedžových fondov a filantropa Leona Coopermana. Odkazuje na dôležitosť tvrdej práce, ktorá je priamou odnožou húževnatosti. Rozumné investovanie je tvrdá práca. Potom sú tu aj výroky Jessea Livermorea, jedného z najväčších špekulantov s akciami všetkých čias. Ten údajne povedal: „Hlavným dôvodom, prečo sa v špekuláciách s akciami strácajú peniaze, nie je to, že by Wall Street bol nečestný, ale preto, že toľko ľudí si stále myslí, že dokáže zarobiť peniaze bez toho, aby pre to niečo museli urobiť, že burza je miesto, kde sa dejú takéto zázraky.“
Warren Buffett povedal: „Už v ranom veku som sa naučil, aké dôležité je tvrdo pracovať a byť úprimný.“

Tvrdá práca, ktorú venujete identifikácii spoločností, ktoré chcete vlastniť, a potom tvrdá práca, ktorú ste venovali tomu, aby ste sa držali svojej stratégie a nič nerobili, by vám mala pomôcť uspieť vo vašom investičnom úsilí. Na vrchol neexistujú žiadne skratky.

Sebapoznanie
Vedomé poznanie vlastného charakteru a schopností. „Ak neviete, kto ste, burza je drahé miesto, kde to môžete zistiť,“ George Goodman alias Adam Smith to napísal vo svojej knihe Hra o peniaze. 

Zbieranie faktov a knižné znalosti vás môžu priviesť iba do chaosu. Práve chaos je príčinou toho, že väčšina ľudí zlyhá vo svojom investičnom živote napriek všetkým prečítaným knihám a kurzom, ktoré navštevujú. Aj keď je očividne potrebné čítať, všetka tá múdrosť a nápady obsiahnuté vo všetkých veľkých investičných knihách, nám pomôžu iba s „technikami“. Ak nedokážeme porozumieť sebe samému, tieto techniky by nás priviedli iba k frustrácii a nakoniec k zlyhaniu. Správny druh investičného vzdelávania prichádza s transformáciou nás samých, čo úplne závisí od nášho povedomia o sebe. Od nášho správania, návykov, chuti riskovať. Keď sme si týchto vecí vedomí, keď spoznáme samých seba, máme lepšiu pozíciu na to, aby sme sa správali vhodne. A to nám môže pomôcť zachrániť sa pred sebazničením, ku ktorému väčšina ostatných investorov speje. 

Najdôležitejšia vec pri investovaní 

Adaptabilita

Schopnosť prispôsobiť sa novým, meniacim sa podmienkam. „Nie je to najsilnejší z druhov, ktorý prežije, ani najinteligentnejší. Je to ten, ktorý sa najviac dokáže prispôsobiť zmenám.“ To je v skratke jadro evolučnej teórie Charlesa Darwina. Adaptabilita je jednou z prvých zručností, ktoré sa ťažko učia, ale vyplácajú sa do konca života.

Vzhľadom na neustále sa meniaci svet, v ktorom žijeme, vzhľadom na to, že je nepravdepodobné, že by sa táto zmena niekedy spomalila, to, na čom včera veľmi záležalo (napr. zručnosť, znalosti atď.), nemusí zajtra stáť za nič. Zmena bývala pomalá a postupná, teraz je rýchla, radikálna a nepredvídateľná.
Prispôsobivosť nám umožňuje zaoberať sa novými okolnosťami a udržať si nad situáciou prehľad. Táto zručnosť je samozrejme najlepšia v kombinácii s nadhľadom, ktorý nám dáva novú perspektívu pred samotnou zmenou. Rast závisí od toho, nakoľko ste prispôsobiví.

Ako hovoril Keynes, keď sa fakty menia, mali by ste zmeniť svoj názor. Pri investovaní musíte rozmýšľať rovnako. To znamená, že ak firma, ktorej akcie vlastníte, prináša oveľa horší výkon, ako ste predpokladali predtým, a tento stav bude pravdepodobne pokračovať, môže sa ukázať, že by ste mali tieto akcie predať. Musíte sa odosobniť a zamerať sa na výsledky na základe nestrannej analýzy skutočných, zmysluplných údajov a nie humbugu. Skombinujte v týchto meniacich sa časoch adaptabilitu s obratnosťou a ako investor máte tie správne predpoklady uspieť. 

Ale to chce čas!
Ide o to, že charakter nezmeníte rýchlo a ľahko, ale iba postupom času. A často v čase krízy. Zmena často neprichádza ako dôsledok krízy, ale v kríze. Ale aj počas opojných chvíľ, v časoch keď sa darí. Alebo v časoch ako je tomu dnes, keď je vaša pokora, integrita a húževnatosť testovaná predávkovaním ľahkými a rýchlymi peniazmi, ktoré ako investori zarábate. Charlie Chaplin povedal, že skutočný charakter muža vyjde najavo, keď je opitý. Rada na záver znie, poučte sa zo sledovania ostatných na burze, ktorí sa často opíjajú aroganciou, strachom, chamtivosťou a závisťou. Potom sa vyhnite tomu, aby ste boli ako oni. Postupom času si vybudujete silný charakter.