Enterprise Investors predáva spoločnosť Wento

Pridajte názor  Zdroj: PEP

7. 5. 2021 - Polish Enterprise Fund VI, private equity fond spravovaný Enterprise Investors, predal poľskú spoločnosť Wento, ktorá je popredným výrobcom energie z obnoviteľných zdrojov so špecializáciou na fotovoltické projekty. Kupujúcim je Equinor, energetická spoločnosť so širokou škálou aktivít v oblasti ropy, plynu, veternej energie na mori a solárnej energie, ktorá pôsobí vo viac ako tridsiatich krajinách sveta.

Hodnota transakcie predstavuje 100 miliónov eur, investícia vygenerovala celkový hrubý výnos 139 miliónov eur.

Na základe skúseností získaných počas investície v spoločnosti Polish Energy Partners (PEP) - v súčasnosti Polenergia - sa Enterprise Investors v roku 2012 rozhodla nasmerovať ďalšiu investíciu do oblasti obnoviteľných energií a založiť spoločnosť Wento. EI angažovala do riadenia nového projektu skupinu skúsených manažérov vrátane Wojciecha Cetnarskeho, zakladateľa a bývalého CEO spoločnosti PEP. Spočiatku sa spoločnosť Wento zameriavala na projekty v oblasti veternej energie, avšak v roku 2016 sa viac začala zameriavať na trh solárnej energie. Spoločnosť Wento celkovo rozvinula fotovoltické projekty s výkonom 177 MW do fázy zabezpečených zmlúv podľa podmienok aukčného programu poľskej vlády.  Spoločnosť Wento má vďaka pripraveným solárnym projektom presahujúcim výkon 1 000 MW potenciál uspokojiť zvyšujúci sa dopyt po obnoviteľných energiách v Poľsku.

Naša investícia do spoločnosti Wento reagovala na zmeny v rámci poľského trhu s obnoviteľnými energiami. Manažérsky tím pod vedením Wojciecha Cetnarskeho ukázal, že sa dokáže prispôsobiť prostrediu a vytrvalo ísť si za svojím cieľom vytvorenia spoločnosti, ktorá zmysluplne prispieva k zelenej transformácii poľského energetického sektora a zároveň prináša dobré výnosy investorom,“ povedal Michał Rusiecki, managing partner v Enterprise Investors zodpovedný za túto investíciu. „Sme presvedčení, že s novými vlastníkmi získa spoločnosť Wento všetky zdroje potrebné na to, aby sa stala ešte dôležitejším hráčom na trhu obnoviteľných energií v Poľsku,“ dodáva Michał Rusiecki.