Zbohom EÚ pas, ahoj rovnocennosť: Brexit mení finančné centrum City

Diskusia 1  
Zbohom EÚ pas, ahoj rovnocennosť: Brexit mení finančné centrum City
Zdroj: the conversation
Foto: SITA/AP


27. 1. 2021 - Spolupráca medzi Britániou a EÚ po brexite, je pre londýnsku finančnú štvrť City aj naďalej jednou veľkou neistotou.

Odkedy si Spojené kráľovstvo odhlasovalo vystúpenie z EÚ, finančné služby sa v diskusiách o brexite väčšinou neobjavovali. A to napriek skutočnosti, že finančné služby sú dôležitou súčasťou ekonomiky Spojeného kráľovstva. Predstavujú približne 10 % celkových daňových príjmov vo Veľkej Británii a 40 % vývozu zo sektoru finančných služieb smerujúceho do EÚ.

Hneď ako vtedajšia britská premiérka Theresa Mayová oznámila, že brexit bude znamenať koniec voľného pohybu medzi Veľkou Britániou a EÚ, bolo jasné, že finančné služby Spojeného kráľovstva budú v dôsledku brexitu čeliť významným zmenám v ich operáciách v rámci EÚ. Firmy poskytujúce finančné služby vedeli, že od 1. januára stratia svoje pasové práva, čo im umožnilo predávať svoje služby do EÚ zo svojej britskej základne bez akýchkoľvek ďalších regulačných obmedzení.

Princíp voľného pohybu EÚ znamená, že všetci jednotlivci členských štátov majú pas EÚ. Môžu sa usadiť v ktorejkoľvek inej krajine únie a využívať rovnaké práva a výhody ako ktorýkoľvek iný občan hostiteľskej krajiny. Je asi menej zrejmé, že pas EÚ sa vzťahuje aj na firmy, vrátane bánk. Ak má americká banka napríklad povolenie pôsobiť v Británii, je automaticky oprávnená poskytovať svoje služby v ktorejkoľvek krajine EÚ. Práve tento podstatný prvok členstva v EÚ umožnil Londýnu stať sa hlavným mestom Európy v bankovníctve. Po brexite toto pasové právo zaniklo. Z tohto dôvodu panujú rozsiahle obavy z toho, či si banky ponechajú svoje hlavné európske ústredie v Londýne, najmä tie, ktoré nie sú členmi EÚ. Pravdepodobne dôjde k nárastu počtu žiadostí o bankové licencie, dokonca aj od britských bánk. Mnohé medzinárodné banky preto zvažujú svoje možnosti. Ohrozených je približne 700 000 pracovných miest.
 
Zbohom EÚ pas, ahoj rovnocennosť: Brexit mení finančné centrum City

Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (TCA) neposkytuje a ani nebola navrhnutá tak, aby poskytovala náhradu za prístup na trh EÚ dostupný pre firmy z Veľkej Británie. V dokumente s viac ako 1 200 stranami sa iba štyri a pol zameriava na finančné služby.

Pre prístup na jednotný trh musia teraz spoločnosti poskytujúce finančné služby so sídlom v Spojenom kráľovstve buď dodržiavať regulačné požiadavky na prístup na trh stanovené na úrovni jednotlivých členských štátov, alebo sa spoliehať na rozhodnutia o rovnocennosti. Rovnocennosť je systém EÚ, ktorý poskytuje prístup na jednotný trh finančným spoločnostiam z tretích krajín, napríklad sídliacim v Spojenom kráľovstve, ak ich domáce pravidlá považuje Brusel za „rovnocenné“ s reguláciou v bloku, alebo za rovnako dôkladnú. Získavanie povolení od štátu k štátu je pre firmy poskytujúce finančné služby zložité a tým pádom aj nákladné.

Spoliehanie sa na rovnocennosť prináša zmeny v obchode s finančnými službami medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, pretože nepokrýva rovnaký rozsah finančných aktivít ako tomu bolo doteraz. Zahrnuté nie sú napríklad služby retailového bankovníctva vrátane pôžičiek, platieb a prijímania vkladov. Rovnocennosť tiež neposkytuje rovnakú mieru istoty, pretože EÚ môže rozhodnutia o rovnocennosti zmeniť s 30-dennou výpovednou lehotou.

Jednou z najvýznamnejších príčin neistoty v súčasnosti pre finančné služby Spojeného kráľovstva je, kedy a či by EÚ mohla prijať rozhodnutia o rovnocennosti. V politickom vyhlásení z roku 2019, ktoré stanovilo rámec pre budúce vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, sa obe strany dohodli, že sa pokúsia dokončiť svoje príslušné rozhodnutia o rovnocennosti do polovice roku 2020, avšak tento termín dodržaný nebol. EÚ odvtedy zaujala opatrný prístup k rovnocennosti. Prijaté boli iba dve časovo obmedzené rozhodnutia o rovnocennosti v oblastiach strategického významu pre EÚ (zúčtovanie derivátov a vyrovnanie írskych cenných papierov).

Rozhodnutia o rovnocennosti neboli formálne súčasťou obchodných rokovaní medzi UK a EÚ. Počas rokovaní sa však očakávalo, že vďaka dohode bude pravdepodobnosť uznania rovnocennosti vyššia ako v prípade scenára tvrdého brexitu bez dohody. Európska komisia označila budúce rozhodnutia o rovnocennosti za jedno z množstva jednostranných opatrení EÚ, ktoré má EÚ k dispozícii v rámci širšieho súboru „pilierov spolupráce“ medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ.

Zbohom EÚ pas, ahoj rovnocennosť: Brexit mení finančné centrum City

Podľa podmienok TCA sa Spojené kráľovstvo a EÚ zaviazali, že do marca schvália Memorandum o porozumení týkajúce sa regulácie finančných služieb. Pravdepodobne sa to bude týkať otázok stability finančného trhu spolu s nevyriešenými otázkami rovnocennosti. V súčasnosti britský sektor finančných služieb obchoduje mimo jednotného trhu, o tom, ako bude v budúcnosti obchodovať s EÚ, sa stále vedú rokovania. Je však len málo dôkazov o tom, že budú prichádzať rozhodnutia o rovnocennosti. EÚ zopakovala, že sa nechce unáhliť a postupom času sa perspektívy stanovenia rovnocennosti EÚ v mnohých ohľadoch znižujú. Časť opatrnosti EÚ pri udeľovaní rovnocennosti navyše odráža vôľu dozvedieť sa viac o plánoch Spojeného kráľovstva po upustení od právnych predpisov EÚ po brexite.

Rovnocennosť možno považovať za tovar podliehajúci skaze. Keď firmy začnú fungovať aj bez nej, napríklad presunutím aktív, aktivít alebo zamestnancov z Londýna do iných európskych finančných centier, potenciál na zvrátenie týchto firemných rozhodnutí sa zmenší, aj keby došlo k rozhodnutiu o rovnocennosti.

Napríklad od 1. januára 2021 došlo k veľkému posunu v obchodovaní s akciami denominovanými v eurách z Londýna do európskych finančných centier, ako sú Paríž a Amsterdam. Išlo o oblasť činnosti finančných služieb, ktorej Londýn v Európe historicky dominoval. Pracovné miesta zo sektora finančných služieb sa tiež presunuli z Londýna do EÚ, aj keď v menšej miere ako sa očakávalo. Firmy v súčasnosti čakajú na výsledok prebiehajúcich rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom o budúcnosti finančných služieb, kým prijmú konečné rozhodnutie o tom, kde budú pôsobiť.

Brexit v mnohých ohľadoch zhmotňoval túžbu „získať naspäť veci pod kontrolu“. O tom, ako sa táto nová nájdená kontrola uplatní v sektore finančných služieb, dnes nie je vôbec jasné. Výsledok rokovaní týkajúcich sa spolupráce v oblasti regulácie a rozhodnutí EÚ o rovnocennosti, ktoré sa majú prijať v roku 2021, budú kľúčové pri určovaní toho, čo brexit v praxi znamená pre finančné služby.