Nuda býčieho trhu

Diskusia 1  
Nuda býčieho trhu
Zdroj: safalniveshak
Foto: getty images


13. 1. 2021 - Nestane sa dlhodobé investovanie na akciovom trhu po čase nudné? Celý ten proces čítania výročných správ, aby ste našli dobré firmy a potom, ak nejaké nájdete, z dlhodobého hľadiska sa ich držíte a vlastne nič nerobíte. Ako si môžeme udržať záujem o niečo také? Ako môže byť tento proces vzrušujúci?

Záujem sa postupne môže vytrácať aj z dôvodu, že nie ste schopní na rastúcom trhu nájsť akcie, ktoré by sa oplatili kúpiť, pretože sa zdá byť všetko tak nafúknuté.

Ach tá nuda!
Ako emocionálny stav nuda siaha ďaleko späť do minulosti. Rímsky filozof Seneca označil nudu za druh nevoľnosti. Dánsky filozof Søren Kierkegaard ju opísal vo svojej knihe Buď / Alebo: Fragment života, takto: Adam sa nudil, pretože bol sám. Z toho dôvodu bola stvorená Eva. Od tohto okamihu do sveta vstúpila nuda a kvantita rástla presne v pomere k rastu populácie. Adam sa nudil sám, potom sa Adam a Eva nudili spolu, následne sa Adam a Eva a Kain a Ábel nudili familiárne. Potom sa počet obyvateľov sveta zvýšil a národy sa nudili hromadne.

Wikipedia definuje slovo „nuda“ ako emocionálny alebo psychický stav, ktorý prežíva jedinec ponechaný bez toho, aby niečo konkrétne robil, nezaujíma sa o svoje okolie alebo má pocit, že deň alebo obdobie je nudné. Pre väčšinu ľudí je nuda prechodný, takmer triviálny pocit, ktorý sa zvyšuje v okamihu, keď je dokončená úloha alebo končí prednáška.

Ale podľa vedy má nuda aj svoju tienistú stránku. Ľahko znudení ľudia sú vystavení vyššiemu riziku depresie, úzkosti, drogových závislostí, alkoholizmu, kompulzívneho hráčstva, porúch stravovania, nepriateľstva, hnevu, slabých sociálnych zručností, zlých známok a nízkeho pracovného výkonu.

Pokiaľ ide o investovanie na akciovom trhu, nuda môže byť zničujúca, najmä pre ľudí, ktorí sa ľahko dostanú do nudy.

Bertrand Russell napísal vo svojej knihe Dobytie šťastia: „Nudíme sa menej ako naši predkovia, ale skôr sa bojíme nudy. Dozvedeli sme sa, alebo skôr veríme, že nuda nie je súčasťou prirodzeného života človeka, ale dá sa jej vyhnúť dostatočne energickým snažením o vzrušenie.

Keď už hovoríme o odstránení nudy snahou o vzrušenie, nájdeme väčšinou rast konzumu, ktorý zachvátil modernú spoločnosť. Jedným z dôvodov, prečo toľko ľudí nakupuje množstvo vecí, ktoré nepotrebujú, je ten, že takýto nákup im pomáha zabíjať nudu (alebo si to aspoň myslia). Nakupovanie v ich očiach nie je iba aktom míňania peňazí na nákup vecí, ktoré akože potrebujú, ale aj terapiou proti nude.

V odvetví  sprostredkovania nákupu, či predaja cenných papierov, obchodovanie na burze a mimo nej nie je iba prejavom nadmernej dôvery obchodníka. Už len vzrušenie z neustálej činnosti pomáha pri zabíjaní nudy, ktorú si z času na čas môže vytvoriť akciový trh.

Znudený investor - nebezpečná vec
Jason Zweig sa v článku, ktorý napísal koncom roka 2016, zmienil o tom, ako nudný investor predstavuje nebezpečenstvo pre seba samého. Znudený investor pravdepodobne skôr podľahne rozmarom ostatných znudených investorov pohybujúcich sa v stáde.

To všetko platí pre profesionálnych aj individuálnych investorov. Fred Schwed vo svojej klasickej knihe Where Are the Customers ‘Yachts ?, vydanej v roku 1940, napísal: „Váš priemerný Wall Streeter, ktorý práve nevidí nič výnosné, nerobí nič len na krátky čas. Potom náhle a hystericky urobí niečo, čo sa ukáže ako mimoriadne nerentabilné. Nie je to lenivý človek.“

Nuda býčieho trhu

Či už teda investujete sami alebo spolupracujete s finančným poradcom, je dôležité odolať príťažlivosti niečo urobiť.

Pridajme ešte slová Charlesa Ellisa, ktorého označujú za najmúdrejšieho muža Wall Street. „Neustálym procesom je aj investovanie. Nemalo by to byť nič zaujímavé. Ak pôjdete na trhu do akcií, pretože chcete vzrušenie, skôr alebo neskôr prehráte.“

Je vzrušujúce, keď aktíva výrazne stúpajú alebo klesajú? Spravidla nie. Je nuda pozerať sa na veci, ktoré sa príliš nehýbu. Je nudné čakať, kým trh potvrdí vaše hodnotenie základného fundamentu. Je nudné predierať sa finančnými výkazmi alebo správami a potom zistiť, že spoločnosť je spravodlivo ohodnotená. Je nuda čakať na lepšiu príležitosť na kúpu diela. Je nuda vlastniť spoločnosť, ktorá má vynikajúce vyhliadky, ale o ktorej nikto nikdy nepočul (alebo o nej pravdepodobne nikdy nebude). Je nuda zostať investorom do spoločnosti, ktorá v tichosti zvyšuje svoju hodnotu (a ktorej podnikaniu dobre rozumiete), keď sa objavia lákavejšie nové príležitosti. Je nuda investovať rovnakým spôsobom, ako to robíte vždy, keď je svet okolo plný „sofistikovaných“ investorov, ktorí získavajú veľa peňazí na základe komplexných stratégií.

Manažéri, fúzie a akvizície a snaha o vzrušenie
Vishal Khandelwal pracoval v roku 2007 ako analytik, v tom čase sa stretol s finančným riaditeľom stredne veľkej IT spoločnosti. „Za posledných päť rokov ste urobili dobre, že ste zvýšili svoje príjmy a zisky o 20 % a viac," povedal mu. „Ale myslíte si, že môžete tento rast udržať ďalších päť až desať rokov?," položil mu otázku. „Och, prečo nie?" odpovedal finančný riaditeľ. „V skutočnosti 20 % nie je to, čo nás vzrušuje, a preto sa púšťame do niekoľkých akvizícií.“ Vtedy jeho „snahe o vzrušenie“ príliš nevenoval pozornosť. Napokon na trhu pretrvával býčí trend a táto spoločnosť sa akvizíciami rýchlo rozrastala. Ale keď s odstupom času prehodnotil situáciu, nielen túto spoločnosť, pochopil, že väčšina akvizícií, ktoré väčšina firiem  robí, nie je kvôli „synergiám“, o ktorých hovoria riaditelia a ich skupiny, ale kvôli potrebe konať a vyhnúť sa nude, ktoré môže z podnikania prameniť.

„Generácia, ktorá nevydrží nudu, bude generáciou malých ľudí, v ktorých pomaly chradne každý životný impulz, akoby to boli rezané kvety vo váze,“ napísal Bertrand Russell vo svojej knihe. Táto myšlienka je pre investorov veľmi dôležitá, musia ju pochopiť a zapamätať si ju. Najrozumnejšie investovanie je dlhodobé investovanie. A väčšina dlhodobých investícií je nudných, zvlášť keď akcie dlho nič nerobia. Ale konať z nudy nikdy nie je dobrá stratégia, čo sa týka investovania vašich ťažko zarobených peňazí. Aby ste prekonali nudu, môžete hľadať vzrušenie niekde inde. Hľadať vzrušenie na akciovom trhu je často nebezpečné.

Warren Buffett to jasne napísal vo svojom liste akcionárom v roku 1990: „Letargia hraničiaca s nudou či lenivosťou zostáva základným kameňom nášho investičného štýlu.“ Ak praktizujete letargiu, lenivosť a pritom stále viete, že investovanie nie je žiadna nuda, je tu veľká pravdepodobnosť, že ste z dlhodobého hľadiska urobili dobre.