Prečo superboháči milujú infláciu

Diskusia 11  
Prečo superboháči milujú infláciu
Zdroj: OfTwoMinds
Foto: getty images


15. 11. 2020 - Možno jedného dňa centrálne banky konečne dosiahnu svoj dlho očakávaný inflačný cieľ, po ktorom roky volajú. Ale cui bono, komu prospeje táto inflácia?

Superbohatí milujú infláciu a tlač peňazí, ktorá ju vytvára. Prečo? Určite poznáte hru Monopoly, ako funguje? Snažíte sa získať čo najviac, čo sa týka čistého imania. Ak by hráči dostali nekonečné množstvo úverov, čím by sa akceptovalo záporné čisté imanie bez obmedzenia, hra by prestávala dávať zmysel. Existuje aj horná hranica v hre Monopoly? No, banke v Monopoloch môžu chýbať peniaze, párkrát sa to pri hraní stane. Ale vtedy hráči podpíšu najbohatšiemu hráčovi, že množstvo hotovostných poukážok si od neho požičiavajú, aby ich mohli vložiť späť do banky, a mohli pokračovať v hre.

Veď ako inak by sa dal vyriešiť tento problém? Zhabať rovnakú sumu každému zostávajúcemu hráčovi a vrátiť ju späť do banky? To by bolo zbytočné, ak je najväčšie bohatstvo sústredené v rukách jediného hráča a chcete, aby hra pokračovala. Ďalšou možnosťou je to urobiť v keynesiánskom štýle. Skonfiškovať 10 % z čistého imania každého hráča na „opätovné získanie likvidity“ banky. Je to veľmi podobné výrazu „tlačenie peňazí“, ten je ale explicitnejší. Kam sa tým dostávame? Je to fixné percento, prečo radšej nevyužiť progresívnu mieru konfiškácie a nevyužiť vyššie percento z čistého imania bohatších hráčov? Práve sme narazili na dôvod, prečo boháči milujú keynesiánsku ekonomiku, pretože tlačenie peňazí „zdaňuje“ každého rovnakým spôsobom, čo je pre bohatých oveľa lepšie ako progresívne zdaňovanie, ktoré je globálnym štandardom v politikách daní z príjmu.

Podľa modernej monetárnej teórie (MMT) môžu centrálne banky / štáty vytlačiť toľko peňazí, koľko sa im zachce, bez negatívnych účinkov. Od toho je už len malý krok k zaslaniu podpory každej domácnosti raz mesačne. Hovorí sa tomu základný garantovaný príjem, vyplácaný z čerstvo vytvorenej meny.

Vzhľadom na nespravodlivosť systému dane z príjmu, keďže si superbohatí dokážu nakúpiť daňové úľavy, daňové úkryty a dotácie prostredníctvom lobovania a politických príspevkov, je potrebný ešte jeden malý krok k úplnej eliminácii daní z príjmu a vytlačeniu všetkých peňazí, ktoré štát potrebuje.

Prečo by to obohatilo superbohatých a ochudobnilo všetkých ostatných? Tlačenie peňazí v objeme presahujúcom toho, čo dokážu generovať tovary a služby vytvára infláciu, ktorá je „daňou“ za všetku hotovosť a mzdy, ktoré už desaťročia strácajú pôdu pod nohami.

Infláciu možno najlepšie definovať ako stratu kúpnej sily. Pri 10 % inflácii sa za 1 euro nakupuje iba 90 centov skutočného tovaru a služieb. Ide teda o presný ekvivalent 10 % dane nielen zo mzdy, ale aj zo všetkej hotovosti.

Prečo superboháči milujú infláciu

Superbohatí sa nespoliehajú na mzdy alebo úsporu peňazí, vlastnia produktívne aktíva, ktorých výnosy stúpajú s infláciou. Superbohatí vlastnia byty, dvihnú nájomné o 10 %, čo im pokryje infláciu. Vlastnia aktíva, ktoré si zvyčajne zachovávajú svoju kúpnu silu, aj keď inflácia zníži kúpnu silu hotovosti a miezd.

Trhy kladú dôraz na akékoľvek aktíva, ktoré udržujú tempo alebo prekonávajú infláciu, takže stúpa hodnota aktív vo vlastníctve superbohatých, čo ďalej obohacuje tých pár jedincov, ktorí tieto aktíva vlastnia.

Inflácia aktív prospieva superbohatým viac ako komukoľvek inému, pretože vlastnia veľkú väčšinu týchto aktív. Takže tlačenie peňazí a inflácia, ktorú generuje, sú prospešné pre bohatých. „Daňová“ miera inflácie / tlačenia peňazí sa sotva dotkne ich príjmov alebo bohatstva, ktoré sú viazané na aktíva, ktoré rastú spolu s infláciou. Tlačenie peňazí posúva hodnotu ich aktív vyššie, čím sú ešte bohatší, čím inflačná „daň“ ochudobňuje každého, kto je závislý výhradne na mzde a hotovosti.

Niet divu, že superbohatí milujú MMT, tlač peňazí a keynesiánske darčeky čerstvo vytlačenej meny. Inflácia ich robí bohatšími, zatiaľ čo všetkých ostatných chudobnejších. Vráťme sa k analógii s hrou Monopoly. Inflácia berie 10 % z hotovosti každého hráča, ale nedotýka sa jeho majetku. Čisté imanie najbohatších hráčov sa tým nemení, zatiaľ čo pre hráčov s menším počtom aktív bude prežiť čoraz náročnejšie, pretože ich hotovosť je „zdanená“ infláciou.