Rozmýšľajte lineárne, nie exponenciálne

Diskusia 5  
Rozmýšľajte lineárne, nie exponenciálne
Zdroj: A Wealth of Common Sense
Foto: getty images


23. 10. 2020 - Zložené úročenie má obrovskú silu. Je tu ale jedno ale. Musíte dokázať dostatočne dlho čakať. Efekt sa totiž naplno začína prejavovať zvyčajne až po desiatkach rokov.

Justin Carbonneau zo spoločnosti Validea Capital Management upozornil na zložené úročenie na twitteri nasledovným príkladom.

Investor A, bude od 26 rokov do 65 rokov usporí ročne 2000 dolárov a ich investovaním ročne získa výnose 10 %. Investor B, bude rovnako investovať 2000 dolárov ročne pri 10 % výnose, ale len od svojich 19 do 26 rokov. Potom už nechá portfólio do svojich 65 rokov len zhodnocovať tým istým tempom. Ktorý z týchto dvoch investorov bude mať vo veku 65 rokov na svojom účte viac?
Investor A: 893,704 USD a investor B: 930,641 USD.

Ešte lepším príkladom toho, že zložené úročenie potrebuje svoj čas, je legendárny investor Warren Buffett. Ten získal absolútnu väčšinu svojho bohatstva v značne pokročilom veku.

Rozmýšľajte lineárne, nie exponenciálne

„Investori by nemali myslieť exponenciálne, ale lineárne," hovorí Michael Batnick zo spoločnosti Ritholtz Wealth Management. Naráža tým na fakt, že pre mnohých investorov je horizont desiatok rokov príliš dlhý. „Ak väčšinu bohatstva získam po osemdesiatke, ťažko ma to môže vzrušovať. Preto môže byť zložené úročenie preceňované," dodáva Batnick.