Kauza Arca Capital: Problém vyplatiť veriteľov môžu mať aj ďalší

Diskusia 3  
Kauza Arca Capital: Problém vyplatiť veriteľov môžu mať aj ďalší
Zdroj: SOPHISTIC Pro finance
Foto: getty images


23. 9. 2020 - Na celkovú problematickosť korporátnych dlhopisov pochybných firiem s obrovskou mierou zadlženia pozorňuje SOPHISTIC Pro finance, na slovenskom trhu môže byť podľa nej až 25 percent nebezpečných korporátnych dlhopisov.

Po finančnej skupine Arca Capital môžu mať problém s vyplatením veriteľov aj ďalšie firmy. Postará sa o to súčasná kríza spojená s ochorením COVID-19. „Mnohé spoločnosti používajú korporátne dlhopisy na financovanie svojich projektov. Prvých investorov zväčša nie je problém vyplatiť, pokiaľ kríza nespôsobí zastavenie predaja ďalších cenných papierov. Do firiem tak prestanú pritekať nové financie, čo spôsobí, že situácia, ktorej dnes čelí Arca Capital, sa už len zopakuje. Investori sa začnú domáhať svojich financií, tie sa však už vybrať nebudú dať a nastane panika,“ tvrdí Radoslav Valko, krajský riaditeľ a spoluzakladateľ renomovanej poradenskej spoločnosti SOPHISTIC Pro finance a. s..

V súčasnosti je veľmi ťažké odhadnúť, koľko podnikov môže mať problém s vyplatením veriteľov. Na slovenskom trhu môže byť podľa Radoslava Valka až 25 percent nebezpečných korporátnych dlhopisov: „Najviac rizikové firmy, kde môže dôjsť k nevyplateniu veriteľov, sú také, ktoré majú malý vlastný kapitál a zároveň obrovskú mieru zadlženia. V prípade predaja korporátnych dlhopisov tak narábajú len s cudzími peniazmi od investorov a nenesú žiadne, prípadne len veľmi malé riziko.“ Inými slovami: keďže korporátny dlhopis je len obyčajný úver, mali by ste mať o firme, ktorá si chce od vás požičať, čo najviac informácií. Miera rizika je iná pri spoločnosti, ktorá má len 15-percentné zadlženie a zároveň veľký majetok ako pri podniku, ktorý nevlastní takmer nič a zároveň to, čo vlastní, je z 90 percent na dlh.

Toho, že sa po Arce Capital roztočí špirála s nevyplácaním investorov, sa môžeme reálne obávať aj z ďalšieho dôvodu. V prípade korporátnych dlhopisov totiž platí, že spoločnosti, ktoré budú mať ťažkosti s vyplácaním investorov, ohrozia aj fungovanie tých firiem, ktoré ponúkali relatívne kvalitné a bezpečné cenné papiere podložené skutočnými projektami, a ktoré investorov aj skutočne vyplatiť chceli.

Na celkovú problematickosť korporátnych dlhopisov pochybných firiem SOPHISTIC Pro finance a. s. už dlhodobo upozorňuje. Ich riziká sú totiž ďaleko vyššie ako pri štátom regulovaných podielových fondoch. „Vzhľadom na situáciu, ktorej dnes čelia veritelia Arcy Capital by bolo na mieste zvážiť zastavenie predaja týchto cenných papierov drobným retailovým investorom. Tí totiž nie sú schopní posúdiť všetky riziká,“ uzatvára Radoslav Valko s tým, že on sám by si korporátny dlhopis nikdy nekúpil.