NBS chce spresniť výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov

Pridajte názor  
NBS chce spresniť výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov
Zdroj: SITA
Foto: getty images


18. 2. 2020 - Predpokladaný začiatok pripomienkového konania, do ktorého sa môže zapojiť aj verejnosť, je marec 2020

Národná banka Slovenska (NBS) chce spresniť výpočet Ročnej percentuálnej miery nákladov (RPMN), teda toho, koľko stojí úver. Podľa vyjadrení banky tento postup výpočtu doteraz zatiaľ neupravovalo žiadne opatrenie. "Príslušný zákon je v detailoch výpočtu nedostačujúci," skonštatovala centrálna banka, avšak konkrétne detaily zatiaľ nezverejnila. Predpokladaný začiatok pripomienkového konania, do ktorého sa môže zapojiť aj verejnosť, je marec 2020. NBS navrhuje účinnosť opatrenia od polovice roka 2021, aby mali banky dostatočný čas nastaviť si naň svoje systémy. Týka sa spotrebiteľských úverov aj úverov na bývanie.

Návrh opatrenia by mal zjednotiť aplikačnú prax a zároveň by sa tým mala posilniť právna istota v tejto oblasti. Nesprávne vypočítaná RPMN totiž podľa národnej banky neraz vedie k súdnym sporom. Opatrenie, ktoré navrhuje NBS, bude slúžiť na presný a detailný výpočet RPMN vrátane všetkých vstupov, ktoré si výpočet vyžaduje. Prispeje tým k vyššej právnej istote bánk a nebankových veriteľov. NBS bude navyše môcť na základe nového opatrenia na svojom webe zverejniť kalkulačku RPMN, pomocou ktorej si bude môcť každý skontrolovať, či má správne vypočítané RPMN.

RPMN je skratka pre Ročnú percentuálnu mieru nákladov. Toto číslo vyjadruje reálnu cenu úveru a je kľúčovým ukazovateľom pre porovnanie výhodnosti úverov od rôznych úverových inštitúcií. Okrem úrokovej miery v sebe zahŕňa aj ďalšie iné poplatky súvisiace s úverom, ako napríklad poplatok za vybavenie účtu, poistenie úveru, ak je podmienkou pre získanie výhodnejšieho úroku, a iné, prepočítané na jeden kalendárny rok.