V čom tkvie tajomstvo výberu akcií

Diskusia 6  
V čom tkvie tajomstvo výberu akcií
Zdroj: theirrelevantinvestor
Foto: getty images;SITA/AP


23. 2. 2020 - Tajomstvo basketbalu je v tom, že nejde o basketbal. Podobne je tajomstvom výberu akcií to, že nejde o výber akcií.

Začnime úryvkom z knihy Billa Simmonsa The Book of Basketball: The NBA According to The Sports Guy.

Tieto tímy boli plné talentovaných hráčov, áno, ale to nie je jediný dôvod ich víťazstiev. Vyhrali, pretože sa mali navzájom radi, poznali svoje úlohy, ignorovali štatistiky a dokázali oceniť víťazstvo nad všetko ostatné. Vyhrávali, pretože sa ich najlepší hráči obetovali, aby boli všetci ostatní šťastní. Vyhrali, pokiaľ ťahali všetci za jeden povraz. Z toho istého dôvodu aj prehrávali, ak sa niektorý z týchto troch faktorov nepodarilo presadiť... Rok čo rok najmenej jeden tím zaostával z dôvodov, ktoré s basketbalom nemali nič spoločné. A rok čo rok zvíťazil tím, pretože sa všetci zaviazali plniť si svoje úlohy... Tajomstvo basketbalu spočíva v tom, že nejde o basketbal.

Podobne je tajomstvom úspešného výberu titulov. Nejde o výber konkrétnych akcií, ide o veľkosť pozícií, pokoru, riadenie rizika, ide o vašich oponentov, o vás samotných, správnych partnerov, správnych ľudí a správnu kultúru. Presne tak, ako sa o tom píše vo výročnej správe Tyro Capital za rok 2019.

Po prečítaní si niekoľkých úryvkov zistíme, že pre dosiahnutie úspechu vo výbere akcií, ide v prvom rade o niečo celkom iné.

V čom tkvie tajomstvo výberu akcií

Základná chyba spočíva v tom, že si predstavujeme akciový trh ako maloobchod. Dávame prednosť nízkemu oceneniu namiesto fundamentom. Predajca vám povie, „dobre, máme tu 1000 rôznych vecí, ktoré môžete kúpiť. Týchto 800? Všetky ceny sú rovnaké. Týchto 100? Sú super, vyzerajú pekne, ale sú veľmi drahé. Nakoniec tu máme týchto 100, ktoré nikto nechce. Sú veľmi lacné.“ Teraz si predstavte, ako vám ešte dopovie: „a tisíce ľudí si zvolilo tieto lacné.“

Takto to nefunguje. Investovanie je veľmi náročná a zložitá hra a mnoho správcov peňazí stráca bez ohľadu na zvolenú stratégiu. Príležitosť spočíva v rozšírení zručností jednotlivcov z čisto základných na pochopenie toho, ako a prečo ostatní investori strácajú, a pomocou sa z týchto štrukturálnych faktorov poučiť, ako rozdeliť kapitál na základe základných názorov. Ak by sme chceli použiť terminológiu z pokra, je potrebné poznať kvalitu ruky (fundamentálny pohľad), umiestnenie a štruktúru (toky, cenové pohľady) a ako vám slabé stránky ostatných hráčov umožnia profitovať z týchto informácií (štrukturálna neefektívnosť).

V roku 1936 Keynes porovnával investície so súťažou krásy. Profesionálnu investíciu možno prirovnať k súťažiam, v ktorých si porota vyberá šesť najkrajších tvárí zo stoviek fotografií. Cena sa udeľuje súťažiacemu, ktorého výber takmer zodpovedá priemerným preferenciám poroty ako celku. Nevyhrá tá tvár, ktorú jeden porotca považuje za najkrajšiu, ale tá, ktorá podľa jeho názoru pravdepodobne osloví ostatných porotcov, pričom sa všetci na problém pozerajú z rovnakého hľadiska.

Skúsme to aktualizovať pre 21. storočie a sociálne náklady výberu úspešnej akcie.

Mikromanažment
Na podnikovej úrovni musia aktívni manažéri čoraz viac zdôvodňovať svoje individuálne pozície, čo znamená, že investície musia byť atraktívne nielen pre manažéra, ale aj predajné pre klienta. V závislosti od zaujatosti klientov nemusí byť manažér schopný využiť svoj pohľad, pretože tým riskuje stratu klienta.

Boss Bias
Manažéri môžu mať obavy, alebo sú dokonca posadnutí nejakým konkrétnym problémom (volebné riziko, súvaha FEDu atď.), ktorý ich môže stáť miesto. Prepustia ich, ak sa určitá investícia nevydarí v rovnakom čase, ako sa prejaví daný problém. Zamestnanci nebudú presadzovať svoje názory, o ktorých vedia, že sú proti názorom ich šéfov.

Falošný poplach
Jednotlivci v rámci inštitúcií vo všeobecnosti nemôžu stupňovať názory, ktoré už boli predtým niekoľkokrát eskalované, a to aj v prípade, že podmienky pre dobrú investíciu neboli v predchádzajúcich iteráciách naplnené.