NBS: 30 rokov slobody, stálo to za to?

Diskusia 9  
NBS: 30 rokov slobody, stálo to za to?
Zdroj: NBS
Foto: TASR/Alexander Buzinkay


14. 11. 2019 - Z čisto ekonomického pohľadu: životná úroveň sa skoro zdvojnásobila, reálne mzdy stúpli o štvrtinu, väčšina tovarov je dostupnejšia a žijeme o 5–7 rokov dlhšie. Stačí to, aby sa naplnili očakávania, ktoré sme mali?

Sme bohatší
Priemerná reálna mzda stúpla o viac ako štvrtinu, pričom však reálny HDP na osobu aj reálna spotreba domácností sa skoro zdvojnásobili. Kým pred rokom 1989 bola spotreba domácností vzhľadom na mzdy nízka (kvôli nedostatku spotrebného tovaru často nebolo čo kúpiť), teraz je to naopak – domácnosti majú aj iné príjmy ako iba z miezd (zo živností, podnikania, majetku ...). Reálna úroveň priemernej mzdy dosiahla predrevolučnú úroveň v roku 2006, kým priemernému dôchodku to trvalo do roku 2009.

NBS: 30 rokov slobody, stálo to za to?

Pritom treba vziať do úvahy, že úroveň spotreby, miezd, či HDP na osobu v roku 1989 neboli udržateľné – z dnešného pohľadu by sme povedali, že rast v 80. rokoch bol bublinou vytvorenou nútenou výrobou nepotrebných tovarov, nútenou zamestnanosťou a nadmerným znečisťovaním životného prostredia. Keďže pre mnohé vyrábané produkty nebol skutočný dopyt, rovnovážna úroveň produkcie bola pravdepodobne výrazne nižšia.

NBS: 30 rokov slobody, stálo to za to?


Žijeme dlhší a zdravší život
Očakávaná dĺžka života mužov sa zvýšila o 7 rokov a žien o 5 rokov – a budú rásť ďalej. Dojčenská úmrtnosť klesla 2,5-násobne a znečisťovanie životného prostredia je 4-krát nižšie.

NBS: 30 rokov slobody, stálo to za to?

Z priemerného príjmu si môžeme dovoliť viacej z drvivej väčšiny tovarov a služieb než pred 30 rokmi. Relatívne viac pracujeme najmä na tovary a služby, ktoré boli počas socializmu dotované (chlieb, mlieko, poštovné – list 2. triedy, cestovné MHD, alebo niektoré služby založené na osobnej ľudskej práci (strihanie vlasov, oprava obuvi). Napríklad v r. 2018 sa z priemernej čistej mesačnej mzdy dalo kúpiť 6 vysávačov, kým v 1989 iba 2. Alebo na Škodu Favorit 136L sme v roku 1989 potrebovali 31 výplat, kým v roku 2018 stačí na Škodu Fabiu 1,0 TSI iba 15 čistých platov.

NBS: 30 rokov slobody, stálo to za to?
NBS: 30 rokov slobody, stálo to za to?

Naše domácnosti sú lepšie vybavené spotrebičmi a tovarmi dlhodobej spotreby. Relatívne nižšie ceny tovarov podporujú ich nákup a zlepšenie štandardov vybavenia domácností.

NBS: 30 rokov slobody, stálo to za to?


Viac práce, vyššia nezamestnanosť
Za najväčšiu ekonomickú a sociálnu nevýhodu trhovej ekonomiky oproti socializmu sa považuje nezamestnanosť. Napriek vzniku nezamestnanosti po roku 1989 dáva naša ekonomika v súčasnosti prácu viac zamestnancom než pred 30 rokmi. Vzhľadom na nárast populácie o asi 150 tis. osôb je však dnešná celková miera zamestnanosti o 0,4 p.b. nižšia než v roku 1989.

NBS: 30 rokov slobody, stálo to za to?


Vzdelanejšia spoločnosť
Sme vzdelanejšia spoločnosť s väčším potenciálom rastu do budúcnosti (pokles študentov v posledných rokoch na grafe je spôsobený poklesom počtu detí).

NBS: 30 rokov slobody, stálo to za to?

 

Autormi sú Michal Doliak, Branislav Karmažin, Eva Štulrajterová, Martin Šuster, analytici NBS.