Tri banky zvyšujú poplatky

Diskusia 9  
Tri banky zvyšujú poplatky
Zdroj: Finančná Hitparáda
Foto: getty images


5. 11. 2019 - Zmeny nastali začiatkom mesiaca, od 1.11.2019 ich zaviedli VÚB Banka, Prima Banka a Poštová banka. Menia sa predovšetkým poplatky súvisiace s operáciami na pobočkách a hlavne pre prácu s hotovosťou. Do sadzobníkov ale pribudli aj úplne nové poplatky.

Zo štatistík portálu Finančná Hitparáda vyplýva, že z pohľadu frekvencie zmien cenníkov bánk tento rok nie je ničím výnimočný. Kým v minulom roku banky realizovali spolu 39 zmien, teda priemerne dve zmeny sadzobníkov, v tomto roku to bolo 30-krát. Pre porovnanie v roku 2017 to bolo 33-krát, a v roku 2016 rekordných 83-krát.

Ak ste klientom neiktorej z troch spoemnutých bánk, skontrolujte si balík služieb k bežnému účtu, aby ste videli zmeny, ktoré vo vašom prípade nastanú. Tiež si skontrolujte možnosti získania zľavy z poplatku za vedenie účtu, ktorá môže byť až do výšky 100 %.
 


Tri banky zvyšujú poplatky
Prima Banka

 • v balíkoch služieb Osobný účet, Študentský účet a Detský účet bude po novom zahrnutá debetná platobná karta Debit Mastercard
 • SMS notifikácie budú vo všetkých v balíkoch služieb nahradené Push notifikáciami
 • vklad v hotovosti bude za poplatok 1,00 €, predtým 0,50 €
 • vklad v hotovosti inou osobou ako je majiteľ účtu alebo oprávnená osoba bude za poplatok 2,50 €, predtým 2,00 €
 • výber v hotovosti bude za poplatok 2,50 €, predtým 2,00 €
 • príkaz na úhradu realizovaný na pobočke (vrátane príkazu na úhradu v rámci banky) bude 2,50 €, predtým 2,00 €
 • zmena a zrušenie trvalého príkazu / inkasa na pobočke bude taktiež 2,50 €, predtým 2,00 €
 • za spracovanie mincí pri vklade, výbere alebo výmene klienti zaplatia 2,50 € (predtým 2,00 €) za každých začatých 50 ks mincí, pričom prvých 50 ks mincí je bez poplatku, v rámci kalendárneho dňa na klienta

Tri banky zvyšujú poplatky
Poštová banka

 • poplatok za vklad v hotovosti inou osobou ako je majiteľ účtu alebo disponent banka upravila na 2,50 €, predtým 1,50 €
 • za spracovanie mincí v EUR pri vklade na účet v EUR od 51 ks klienti zaplatia 0,10 €/10 ks (aj začatých), min. 3,00 €, predtým 0,05 €/10 ks (aj začatých), min. 1,00 €
 • poplatok za príkaz na úhradu realizovaný v pobočke banky / na pošte bude 3,00 €, predtým 2,00 €
 • banka zaviedla poplatok za príkaz na úhradu realizovaný prostredníctvom infolinky vo výške 1,50 €

Tri banky zvyšujú poplatky
VÚB Banka

 • poplatok za výber v hotovosti z účtu na pokladnici obchodného miesta do 5 000 €, resp. prepočet v cudzej mene (vrátane) a nad 5 000 €, resp. prepočet v cudzej mene bude 4,00 €, predtým 3,50 €
 • za SEPA–Europrevody a SEPA inkasá v pobočke banky a Urgentné prevody v rámci VÚB klienti zaplatia 3,00 €, predtým 2,20 €
 • trvalý príkaz na úhradu, automatický prevod - zmena/zrušenie v pobočke bude 3,00 €, predtým 2,20 €
 • zrušenie SEPA-Europrevodu a SEPA inkasa pred zúčtovaním v pobočke bude 3,00 €, predtým 2,20 €
 • autorizácia na SEPA inkaso (s limitom len v EUR) - zmena/zrušenie v pobočke bude 3,00 €, predtým 2,20 €
 • za vydanie, vedenie a obnovu debetných kariet banka bude účtovať poplatky:
  - Visa Inspire Gold 3,00 € / mesiac / 36 € / rok, predtým 30,00 € / rok
  - Visa Inspire 1,20 € / mesiac / 14,40 € / rok, predtým 8,30 € / rok
  - Visa Inspire Wave 2 Pay (bezkontaktná nálepka) 0,50 € / mesiac / 6,00 / rok, predtým 4,00 € / rok
  - Maestro Dobrý anjel 1,20 € / mesiac / 14,40 € / rok, predtým 8,30 € / rok
  - Bratislavská Mestská karta Maestro BMK bezplatne / 3 € za obnovu, predtým bezplatne
 • za výber hotovosti cez službu cashback debetnými kartami banka zaviedla poplatok 0,50 €
 • znovuvydanie debetnej karty v pobočke banky bude 15,00 €, predtým 10,00 €
 • doručenie debetnej platobnej karty / PIN kódu kuriérom na území SR bude 10,00 €, predtým 5,00 €
 • zobrazenie zostatku debetnej karty cez bankomat VÚB bude 0,05 €, predtým bezplatne
 • zobrazenie zostatku debetnej karty cez bankomat na Slovensku (okrem VÚB) a v zahraničí bude 0,50 €, predtým 0,30 €
 • poplatok za ostatné zmeny (týka sa debetných kariet) zadané v pobočke banky bude 5,00 €, predtým 3,50 €
 • poplatok za cezhraničnú konverziu (týka sa debetných kariet) bude 2 % z transakcie, predtým 1,50% z transakcie (platí pri výbere hotovosti alebo platbe kartou v zahraničí, pri transakciách realizovaných v mene € sa poplatok za cezhraničnú konverziu neúčtuje)
 • za bezhotovostné platby debetnou platobnou kartou za hazardné hry, stávkovanie a lotérie banka zaviedka poplatok vo výške 3,00 €
 • nový poplatok – bezplatné zasielanie PUSH notifikácií a notifikácií do schránky správ v Nonstop banking
 • v rámci úverov na bývanie banka zaviedla poplatky za:

- iné úkony súvisiace s úverom na podnet dlžníka 50,00 €
- postupné čerpanie úveru 50,00 €
- nevyčerpanie úveru vo výške 2 % z nedočerpanej sumy
- vyhotovenie kópie dokumentácie súvisiacej s úverom na žiadosť dlžníka 0,20 € / strana

 • hotovostné pokladničné operácie, výmena nominálnych hodnôt bude za poplatok:

− v počte bankoviek nad 10 ks sa uplatňuje odplata za každých začatých 10 ks bankoviek predkladaných na výmenu (prvých 10 ks sa nezapočítava) 4 €, predtým 3,50 €
− v počte mincí nad 100 ks sa uplatňuje odplata za každých začatých 100 ks mincí predkladaných na výmenu alebo vydávaných v rámci výmeny na základe objednávky (prvých 100 ks sa nezapočítava) 4 €, predtým 3,50 €