Čomu veríme: O medicíne a investovaní

Pridajte názor  
Čomu veríme: O medicíne a investovaní
Zdroj: behaviouralinvestment;financialbodyguard
Foto: getty images


8. 8. 2020 - Ľudia nedokážu ovládať svoje mozgy tak, aby sa správali podľa toho, čo považujú za pravdivé. Vedia však zamedziť tomu, aby boli ich mozgy vystavené špekulatívnym nezmyslom.

V medicíne je placebo efekt priaznivým výsledkom liečby preparátom, ktorý ale nemá vlastnosti, ktoré by mali tento pozitívny dopad vyvolať. Neúčinná látka sa podáva v rovnakej forme ako liek, pričom u pacienta vyvoláva dôveru. Po zlepšení psychického stavu dochádza aj k zlepšovaniu kondície pacienta po stránke fyzickej. Podobne viera pomáha aj vo svete financií. Ide o priaznivý účinok, ktorý investor pociťuje pri určitej investičnej činnosti, ktorú nemožno pripísať vlastnostiam samotnej akcie, je len dôsledkom viery investora v túto činnosť. Investori napríklad veria, že dokážu časovať trh, alebo obchodovať na základe každodenných správ. Na trhoch ale nejde o placebo, ktoré je samo o sebe neutrálne, alebo vyvolá pozitívne výsledky, ako by šlo o liek. V prípade investovania sú to činnosti, ktoré môžu mať až negatívny efekt, pričom investora nútia veriť, že sa mu darí.

Rolu zohráva mnoho faktorov. Asi najzaujímavejším z nich je myšlienka akčného skreslenie (action bias), podľa ktorého má investor pocit, že akákoľvek akcia je lepšia ako nečinnosť. Keď investori neurobia nič, majú pocit, že pre dosiahnutie dobrého výsledku neurobili maximum.

Vzhľadom na to, že ľudia sú neustále bombardovaní správami o výnosoch, volatilite, riziku a podobne, je strach z toho, že niečo zmeškajú, obrovský. A to núti robiť potrebné kroky. Stres a úzkosť spôsobované takým prostredím znamenajú, že táto vynútená činnosť prinesie krátkodobé zlepšenie. To môže viesť k tomu, že sa investor krátkodobo bude cítiť dobre, ale neuvedomuje si, že sú s tým spojené dlhodobé náklady, prípadne aj straty.

Vráťme sa späť do sveta zdravotníctva. Nocebo, na rozdiel od placeba, má v medicíne škodlivý účinok na zdravie pacienta spôsobený psychologickými alebo psychosomatickými faktormi, ako sú negatívne očakávania alebo zlá prognóza. U pacientov, ktorí vedia, že nejaký liek má negatívne vedľajšie účinky, je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že sa u nich tieto negatívne účinky prejavia, než u tých, ktorí o vedľajších účinkoch lieku nič netušia.

Čomu veríme: O medicíne a investovaní

V investíciách je to podobné. Hoci je investor varovaný pred možným neúspechom svoje investície, neustále opakovanie negatívnych správ môže viesť k nesprávnym reakciám. Pesimistické prognózy doplnené o hodnotenie ocenenia alebo opakujúce sa správy na tému ďalšieho prepadu trhu, môžu viesť k tomu, že investori začnú robiť zlé investičné rozhodnutia.

Kým z lekárskeho hľadiska je nocebo efekt výsledkom toho, že pacient je informovaný o potenciálnych negatívnych účinkoch lieku, z hľadiska investícií je nocebo efekt výsledkom toho, že investor je kŕmený dohadmi, názormi a špekuláciami, nie podstatnými informáciami. Lekári poznajú potenciálne, preukázané, vedľajšie účinky liekov, ktoré predpisujú. Investiční špecialisti často šíria aj bezcenné informácie.

Ako teda majú investori žiť v prostredí nepretržitého, často nezmyselného bombardovania vždy skreslených príbehov? Do istej miery záleží na tom, do akej miery sa rozhodneme do takéhoto sveta zapojiť. Finančné trhy poskytujú neúprosný prúd čísel a výsledkov, ktoré sa môžeme snažiť predpovedať alebo vysvetľovať prostredníctvom príbehov. A hoci pojem príbeh, sa zdá byť celkom neškodný, pre investorov to pravdepodobne znamená obchodovanie, stres a zaujatosť. Investori musia byť ochotní si priznať, že netušia, čo sa stane alebo prečo sa to stalo. Radšej sa zamerať na niektoré spoľahlivé princípy založené na dôkazoch.