Stav úverov na bývanie stúpol na konci augusta o takmer 10 %

Pridajte názor  Zdroj:

1. 10. 2019 - Tempo medziročného rastu sa postupne spomaľuje, no aj tak patrí stále medzi najrýchlejšie v rámci EÚ.

Stav úverov na bývanie vzrástol aj v auguste. Ako vyplýva z údajov Národnej banky Slovenska, ku koncu ôsmeho mesiaca to bola suma 29,346 mld. eur pri medziročnom náraste o 9,6 %. Tempo medziročného rastu sa postupne spomaľuje. Kým v júli bol tento rast na úrovni 9,8 %, mesiac predtým dosahoval ešte 10 %. Ako pre agentúru SITA povedala analytička Poštovej banky Lucia Dovalová, zadlžovanie sa slovenských domácností patrí medzi najrýchlejšie v rámci EÚ. Je to podľa nej spôsobené viacerými faktormi, ktoré majú spoločného menovateľa v ekonomickom vývoji. Ide o klesajúcu nezamestnanosť, rastúce mzdy a nízke úrokové sadzby z úverových produktov, ktoré patria medzi najnižšie v celej únii.

Za posledných desať rokov sa objem úverov na bývanie výrazne zvýšil, v roku 2009 to pritom nebola ani suma 10 mld. eur. Najvyššie trhové dvojciferné podiely majú v rámci úverov na bývanie dlhodobo Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, Tatra banka a ČSOB. Ostatné banky majú podiel pod desať percent.

Dynamika rastu úverov na bývanie sa výrazne zrýchlila najmä po tom, čo Európska centrálna banka v marci 2016 znížila sadzbu na nulu. Na nulovej úrovni sa sadzby držia doteraz a ešte aj dlhšiu dobu podľa Dovalovej budú. Od tejto sadzby sa odvíjajú úrokové sadzby komerčných bánk pre úvery a vklady. "A preto sú sadzby pri úveroch na bývanie na historicky najnižších úrovniach," skonštatovala Dovalová.

To lákalo podľa nej ľudí ku kúpe vlastného bývania a zadlžovanie narastalo. Z tohto dôvodu zaviedla Národná banka Slovenska prísnejšie pravidlá pri poskytovaní úverov na bývanie. Odkedy centrálna banka postupne zavádzala prísnejšie podmienky poskytovania, tak dynamika rastu úverov na bývanie začala mierne spomaľovať. Od júla tohto roku boli prísnejšie podmienky zavedené v plnom rozsahu.

K rastu úverov prispieva podľa Národnej banky Slovenska tiež aktivita finančných sprostredkovateľov, ktorých podiel postupne mierne rastie. Zároveň pretrváva podľa národnej banky zvýšená miera refinancovania. Tá je spojená s navyšovaním istiny úveru. Medzi najvýraznejšie výkyvy patrila reakcia na legislatívnu zmenu v maximálnom poplatku za predčasné splatenie úveru na bývanie z roku 2016, ktorá prispela k zrýchleniu rastu úverového portfólia.

Úvery na bývanie poskytuje 17 bánk. Hypotekárne banky v minulosti postupne rozširovali možnosti financovania bývania aj o spotrebné úvery zabezpečené nehnuteľnosťou a iné úvery na bývanie. Tieto úvery na bývanie postupne začali nahrádzať klasické hypotéky. V rámci stavebného sporenia pôsobia na trhu tri stavebné sporiteľne.