Rast dopytu po kobalte môže KDR pomôcť k vyššiemu ratingu

Diskusia 1  Zdroj:

10. 9. 2019 - Dopyt po kovoch, ktoré sa používajú pri výrobe batérií pre elektrické vozidlá, by sa mohol zvýšiť až šesťnásobne, ak by podiel elektromobilov na cestách do polovice roku 2020 dosiahol 8 %.

Dopyt po kovoch, ktoré sa používajú pri výrobe batérií pre elektrické vozidlá, by sa mohol zvýšiť až šesťnásobne, ak by podiel elektromobilov na cestách do polovice roku 2020 dosiahol 8 %. To ich producentom, ako je napríklad Konžská demokratická republika (KDR), prinesie obrovské dividendy. Uviedla to v utorok ratingová agentúra Moody’s.

Podľa Moody’s celosvetový prechod na elektrické vozidlá pravdepodobne zvýši dopyt po kobalte, ktorého najväčším producentom je KDR, a tiež po lítiu, nikli a medi.

Na druhej strane, slabá úroveň vládnej správy v stredoafrickej krajine by mohla odradiť investorov a zničiť jej potenciál, upozornila agentúra.

Medzi ďalšie ekonomiky, ktoré by mohli ťažiť z rozširovania elektromobilov, patria Čile a Filipíny, po ktorých nasleduje Peru, Indonézia a Austrália.

Stúpajúci dopyt po batériách môže KDR pomôcť k zvýšeniu úverového ratingu. Do roku 2030 by produkcia kobaltu v tejto krajine mohla zodpovedať takmer 16 % jej vlaňajšieho hrubého domáceho produktu (HDP) a podieľať sa viac ako 50 % na jej exporte. To by výrazne zvýšilo rozpočtové príjmy a posilnilo bilanciu a bežný účet.

No zároveň „veľmi slabá úroveň vládnutia, zlá infraštruktúra a pretrvávajúca sociálna nestabilita“ zostávajú hlavnými prekážkami zahraničných investícií a spomaľujú zvyšovanie produkcie v krajine.

Ďalšie riziká predstavujú environmentálne a sociálne otázky v KDR, dodala Moody's.

Podľa analytikov však aj len čiastočné využívanie nerastného bohatstva KDR bude mať pravdepodobne pozitívny vplyv na úverový rating.

Ekonomika KDR je už teraz "zajatcom" nestabilných cien kovov pre batérie. Očakáva sa, že tento rok sa jej rast spomalí na 4,3 % z 5,8 % v roku 2018 v dôsledku nižších cien medi a kobaltu, odhaduje Medzinárodný menový fond.

Čo sa týka ostatných producentov kovov pre batérie, na Čile bude mať dopyt po nich pravdepodobne miernejší vplyv. Moody's predpovedá, že produkcia "batériových" kovov do roku 2030 pravdepodobne dosiahne hodnotu ekvivalentnú zhruba 5 % hodnoty vlaňajšieho exportu tovarov z Čile.

Peru pravdepodobne zvýši svoj podiel na trhu s kovmi a aj Filipínam by to malo priniesť väčšie zisky a vyššie rozpočtové príjmy.

Analytici Moody's sa domnievajú, že nárast dopytu po týchto kovoch najmenej ovplyvní Kanadu, Čínu a Rusko vzhľadom na veľkosť a diverzifikáciu ich ekonomík.